Co Pani wczoraj robiła? II stopień wtajemniczenia

Tak się jednak składa, że dużo czynności codziennych to czasowniki nieregularne w czasie przeszłym. Ich formy są dla nich charakterystyczne i uczymy się ich zazwyczaj pamięciowo. Poniżej formy wybranych czasowników z przykładowymi zdaniami. Znowu obowiązuje zasada, że słówko z „ge-” mówimy na końcu zdania, a do osoby „ich” dodajemy „habe”. Zdanie tłumaczymy od końca, gdyż „habe” nie ma tutaj żadnego znaczenia jako słówko.

Powtórzenie:

Jeśli mówimy o sobie uzupełnieniem zdań w czasie przeszłym będzie „ich habe”, np.

Ich habe geschlafen. - Spałam.

Jeśli chcemy opowiedzieć, co robił nasz senior, użyjemy „er hat” (o mężczyźnie) albo „sie hat” (o kobiecie), np.:

Er hat geschlafen. - On spał.

Herr Schmitt hat geschlafen. - Pan Schmitt spał.

Ihr Vater hat geschlafen. - Pani/a tata spał.

Sie hat geschlafen. - Ona spała.

Frau Schmitt hat geschlafen. - Pani Schmitt spała.

Ihre Mutter hat geschlafen. - Pani mama spała.

A gdy chcemy opowiedzieć, co robiliśmy w osobie „my”, to użyjemy „wir haben”:

Wir haben geschlafen. - My spaliśmy.

By zdać komuś pytanie jako Pan / Pani, użyjemy formy „Haben Sie?”:

Haben Sie geschlafen? (Czy) Pan/i spał/a?

Odmiana dla wszystkich osób:

ich habe geschlafenja spałem/am
du hast geschlafenty spałeś/aś
er, się, es hat geschlafenon, ona, ono spał/a/o
wir haben geschlafenmy spaliśmy
ihr habt geschlafenwy spaliście
się haben geschlafenoni spali, one spały
Sie haben geschlafenPan, Pani spał/a, Państwo spali
backengebackenpiecIch habe gestern einen Kuchen gebacken. /ich habe gestern ajnen kuchen gebaken/ Upiekłem/am wczoraj ciasto.
bratengebratensmażyćIch habe das Fleisch gebraten. /ich habe das flajsz gebraten/ Usmażyłem/am mięso.
essengegessenjeśćIhre Mutter hat alles gegessen.  /ire muter hat ales gegesen/ Pani mama wszystko zjadła.
gebengegebendaćIch habe Frau Schmitt etwas Wasser gegeben. /ich habe frał szmit etfas waser gegejben/
einladeneingeladenzapraszaćFrau Schmitt hat die Nachbarin eingeladen. /frał szmit hat di nachbarin ajngeladen/ Pani Schmitt zaprosiła sąsiadkę. 
lesengelesenczytaćFrau Schmitt hat die Bibel gelesen. /frał szmit hat di bibel gelejzen/ Pani Schmitt czytała Biblię.
messengemessenmierzyćIch habe Frau Schmitt Blutdruck gemessen. /ich habe frał szmit blutdruk gemesen/ Zmierzyłem/am Pani Schmitt ciśnienie.
rufengerufenwezwać, wołaćIch habe den Arzt gerufen. /ich habe dejn arct gerufen/ Wezwałem/am lekarza.
anrufenangerufenzadzwonić do kogośIch habe meine Familie angerufen. /ich habe majne familie angerufen/ Zadzwoniłem/am do mojej rodziny.
schlafenschlafenspaćFrau Schmitt hat gut geschlafen. /frał szmit hat gut geszlafen/ Pani Schmitt dobrze spała.
sehensehenwidziećIch habe das nicht gesehen. /ich habe das nicht gezejen/ Nie widziałem/am tego.
fernsehenferngesehenoglądać telewizję Frau Schmitt hat eine Stunde ferngesehen. /frał szmit hat ajne sztunde ferngezejen/ Pani Schmitt godzinę oglądała telewizję.
tragengetragennosić, nieśćFrau Schmitt hat gestern die Jacke getragen. /frał szmit hat gestern di jake getragen/ Pani Schmitt miała wczoraj ubraną (nosiła) tą kurtkę.
waschengewaschenprać, myćIch habe die Bettwäsche gewaschen. /ich habe di betwesze gewaszen/ Wyprałem/am pościel.
vorschlagen /forszlagen/vorgeschlagenproponowaćIch habe Frau Schmitt einen Spaziergang vorgeschlagen. /ich habe frałszmit ajnen szpacirgang forgeszlagen/ Zaproponowałem/am Pani Schmitt spacer. 
brechengebrochenzłamaćFrau Schmitt hat 2012 (zweitausendzwölf) den Arm gebrochen. /frał szmit hat cwajtałzentcwylf dejn arm gebrochen/ Pani Schmitt złamała w roku 2012 rękę.
helfengeholfenpomagaćIch habe Frau Schmitt beim Duschen geholfen. /ich habe frał szmit bajm duszen geholfen/ Pomogłem/am Pani Schmitt przy prysznicu.
nehmengenommenbraćFrau Schmitt hat die Medikamente genommen. /frał szmit hat di medikamente genomen/ Pani Schmitt zażyła lekarstwa.
sprechengesprochenrozmawiaćFrau Schmitt hat heute wenig gesprochen. /frał szmit hat hojte wenich geszprochen/ Pani Schmitt mało dziś mówiła / rozmawiała.
treffengetroffenspotkaćIch habe die Nachbarin getroffen. /ci habe di nachabrin getrofen/ Spotkałem/am sąsiadkę.
wegwerfenweggeworfenwyrzucićIch habe die Reste weggeworfen. /ich habe di restwe weggeworfen/ Wyrzuciłem/am resztki.
bittengebetenprosićFrau Schmitt hat um einen Kuchen gebeten. /frał szmit hat um ajnen kuchen gebeten/ Pani Schmitt poprosiła o ciasto.
liegengelegenleżećFrau Schmitt hat heute viel gelegen. /frał szmit hat hojte fil gelegen/Pani Schmitt dużo dziś leżała.
findengefundenznaleźćIch habe die Zeitung gefunden. /ich habe di cajtun gefunden/ Znalazłem/am gazetę.
singengesungenśpiewaćIch habe als Kind im Chor gesungen. /ich hbae als kint im kot gesungen/ Śpiewałem/am jako dziecko w chórze.
trinkengetrunkenpićFrau Schmitt hat nur Kräutertee getrunken. /frał szmit hat nur krojtertej getrunken/
leihengeliehen /gelijen/pożyczyćIch habe das Fahrrad geliehen. /ich habe das farad gelijen/ Pożyczyłem/am rower.
schreibengeschrieben /geszriben/pisaćIch habe die Einkaufsliste geschrieben. /ich habe di ajnkaufsliste geszriben/ Napisałem/am listę zakupów.
schneidengeschnittenciąć, kroićIch habe Ihnen die Banane geschnitten. /ich habe inen di banane geszniten/ Pokroiłem/am Pani/Panu banana.
schreiengeschrien /geszrijen/krzyczećFrau Schmitt hat in der Nacht geschrien. /frał szmit hat in der nacht geszrijen/ Pani Schmitt krzyczała w nocy.
stehengestandenstaćFrau Schmitt hat am Fenster gestanden. /frałszmit hat am fenster gesztanden/ Pani Schmitt stała przy oknie.
sitzengesessensiedziećFrau Schmitt hat ein bisschen im Garten gesessen. /frałszmit hat ajn bischen im garten gezesen/ Pani Schmitt trochę posiedziała w ogródku.
anziehenangezogenubieraćIch habe Ihre Mutter angezogen. /ich habe ire muter angecogen/ Ubrałem/am Pani/a mamę.
ausziehenausgezogenrozbieraćIch habe Ihre Mutter zum Waschen ausgezogen. /ich habe ire muter cim waszen ałsgecogen/ Rozebrałem/am Pani/a mamę do umycia.
umziehenumgezogenprzebieraćIch habe am Nachmittag Ihre Mutter umgezogen. /ich habe am nachmitak ire muter umgecogen/ Przebrałem/am Pani/a mamę popołudniu.
wissengewusstwiedziećIch habe das nicht gewusst. /ich habe das nicht gewust/ Nie wiedziałem/am tego.
(mit)bringen(mit)gebrachtprzynieść, przyprowadzić (ze sobą)Ich habe die Nachbarin mitgebracht. /ich habe di nachbarin mitgebracht/ Przyprowadziłem/am sąsiadkę.
wegbringenweggebrachtwynieść Ich habe den Müll weggebracht. /ich habe dejn myl weggebracht/ Wyniosłem/am śmieci.

Pełną listę czasowników nieregularnych w czasie przeszłym znajdziemy w każdym słowniku oraz w internecie.

Jeśli chcemy skorzystać z takich list, to warto wiedzieć, że mają one zazwyczaj formę tabeli, w której są i inne gramatyczne informacje. Do tworzenia czasu przeszłego używanego w mowie potrzebna nam rubryka „Perfekt” (tak fachowo nazywa się ten czas przeszły), może być ona zatytułowana również „Partizip Perfekt” / „Partizip II” – tak nazywają się  formy czasownika „naukowo”. Oczywiście w zdaniu słówko z tabelki stawiamy na końcu i w większości przypadków uzupełniamy o „ich habe”, jeśli to my wykonaliśmy daną czynność.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria