Autoprezentacja

Nauczymy się:

  • przedstawiać
  • tworzyć proste zdania i pytania z czasownikiem „być”

Zagadnienia, na które podzielona jest lekcja:

Avoria