Było minęło – najprościej

Najprościej wyrazić czas przeszły poznanymi już czasownikami:

ich warja byłem/am
du warstty byłeś/aś
er, sie, es waron był, ona była, ono było
wir warenmy byliśmy
sie warenoni/one byli/były
Sie warenPan/i był/a
ich hatteja miałem/am
du hattestty miałeś/aś
er, sie, es hatteon miał, ona miała, ono miało
wir hattenmy mieliśmy
sie hattenoni/one mieli/miały
Sie hattenPan/i miał/a

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria