Tworzymy czas przeszły

Popatrzmy na grupę czasowników najprostszych, zwanych regularnymi. Na przykładzie czasownika „machen” prześledźmy, w jaki sposób tworzy się czas przeszły:

robić – machen

ja robię – ich mache

ja (z)robiłam/em ich habe gemacht

Widzimy, że „zrobiłem/am” składa się w języku niemieckim z dwóch wyrazów „habe” i „gemacht”. Słówko „habe” nie ma tu nic wspólnego ze swoim pierwotnym znaczeniem „mam”. Musimy je powiedzieć, ale w ogóle go nie tłumaczymy na język polski. Najważniejsze jest słowo „gemacht”, które utworzyliśmy od machen = robić, dodając do „mach” na początek „ge”, a na koniec „t”. To „gemacht” w zdaniu zajmie ostatnie miejsce, więc faktycznie musimy dosłuchać Niemca do końca, by wiedzieć, co np. wczoraj robił:

I tak „Zrobiłem/am wczoraj pranie i zakupy” po niemiecku brzmi:

Ich habe gestern Wäsche und Einkäufe gemacht.

W analogiczny sposób utworzymy czas przeszły od wielu innych czasowników:

Ich habe das Badezimmer geputzt. /ich habe das badycimer gepuct/ Posprzątałem/am łazienkę.

wohnengewohntmieszkaćIch habe in Darmstadt gewohnt.  /ich habe in Darmsztat gewont/ Mieszkałem/am w Darmstadt.
kochengekochtgotowaćIch habe heute Kartoffeln gekocht. /ich habe hojte kartofeln gekocht/ Ugotowałem/am dziś ziemniaki.
kaufengekauftkupowaćIch habe alles gekauft. /ich habe ales gekałft/ Kupiłem/am wszystko.
lernengelerntuczyć sięIch habe im Internet Deutsch gelernt. /ich habe im internet dojcz gelernt/Uczyłem/am się niemieckiego w internecie.
lachengelachtśmiać sięIch habe im Kino viel gelacht. /ich habe im kino fil gelacht/ Śmiałem/am się w kinie.
weinengeweintpłakaćIch habe im Kino geweint. /ich habe im kino gewajnt/ Płakałem/am w kinie.
putzengeputztczyścićIch habe das Badezimmer geputzt. /ich habe das badycimer gepuct/ Posprzątałem/am łazienkę.
spielengespieltgraćIch habe Karten gespielt. /ich habe karten geszpilt/ Grałem/am w karty.
hörengehörtsłuchaćIch habe Musik gehört. /ich habe muzik gehyrt/
fragengefragtpytaćIch habe die Nachbarin gefragt. /ich habe di nacharin gefrakt/ Zapytałem/am sąsiadki.
zeigengezeigtpokazaćIch habe meine Familienfotos gezeigt. /ich habe majne familienfotos gecajkt/ Pokazałem/am moje zdjęcia rodzinne.
wählengewähltwybraćIch habe eine Stelle in Deutschland gewählt. /ich habe ajne sztele in dojczland gewelt/ Wybrałem/am posadę w Niemczech.
suchengesuchtszukaćIch habe die Adresse gesucht. /ich habe di adrese gezucht/ Szukałem/am adresu.
spülengespültzmywaćIch habe Geschirr gespült. /ich habe geszir geszpylt/
packengepacktpakowaćIch habe meine Reisetasche gepackt. /ich habe majne rajzetasze gepakt/ Spakowałem/am swoją torbę.
lebengelebtżyćIch habe lange in Katowice gelebt. /ich habe lange in Katowice gelept/Długo mieszkałem/am / żyłem/am w Katowicach.
dankengedanktdziękowaćIch habe für alles gedankt. /ich habe fyr ales gedankt/ Podziękowałem/am za wszystko.
brauchengebrauchtpotrzebowaćIch habe ein paar Sachen gebraucht. /ich habe ajn par zachen gebraucht/ Potrzebowałem/am paru rzeczy.
feierngefeiertświętować/obchodzićIch habe letzten Monat Geburtstag gefeiert. /ich habe lecten montak geburtstak gefajert/ W ubiegłym miesiącu obchodziłem/am urodziny.
arbeitengearbeitetpracowaćIch habe schon zweimal in Deutschland gearbeitet. /ich habe cwajmal in Dojczlant gearbajtet/ Pracowałem/am już dwa razy w Niemczech.
warten gewartetczekaćIch habe eine Stunde gewartet. /ich habe ajne sztunde gewartet/ Czekałem/am godzinę.
duschengeduschtbrać prysznicIch habe Ihre Mutter geduscht. /ich habe ire muter geduszt/ Zrobiłem/am Pani/a mamie prysznic.
bügelngebügeltprasowaćIch habe die Hemden gebügelt. /ich habe di hemden gebygelt/ Wyprasowałem/am koszule.
schickengeschicktwysłaćIch habe eine SMS geschickt. /ich habe ajne esemes geszikt/ Posłałem/am smsa.
deckengedecktnakryćIch habe den Tisch gedeckt. /ich habe dejn tisz gedekt/ Nakryłem/am do stołu.
frühstückengefrühstücktjeść śniadanieIch habe gefrühstückt. /ich habe gefrysztykt/ Zjadłem/am śniadanie.
badengebadetkąpaćIch habe Ihre Mutter gebadet. /ich habe ire muter gebadet/ Wykąpałem/am Pani/a mamę.
öffnengeöffnetotwieraćIch habe das Fenster geöffnet. /ich habe das fenster geyfnet/ Otworzyłem/am okno.
heiratengeheiratetwychodzić za mąż, żenić sięIch habe vor 20 Jahren geheiratet. /ich habe for cmwancich jaren gehajratet/ Wyszłam za mąż 20 lat temu. /Ożeniłem się 20 lat temu.

Jeśli natomiast chcielibyśmy mówić o innych osobach lub do innych osób w czasie przeszłym, musimy zmienić trochę formę „habe”. Nie zmieniamy za to formy z „ge-”. Na przykład:

Sie haben Tee gemacht.
Pan/i zrobił/a herbatę.

Ihre Mutter hat gut gefrühstückt.
Pan/i mama zjadła dobre śniadanie.

Odmiana do wszystkich osób:

ich habe gekocht - ja ugotowałem/am
du hast gekocht - ty ugotowałeś/aś
er, sie, es hat gekocht - on, ona, ono ugotował/a/o
wir haben gekocht - my ugotowaliśmy
ihr habt gekocht - wy ugotowaliście
sie haben gekocht - oni ugotowali/one ugotowały
Sie haben gekocht - Pan, Pani ugotował/a, Państwo ugotowali

Uwaga: Czasowniki, które znamy jako rozdzielne w czasie teraźniejszym, będą miały cząstkę „ge-” w środku:

Ich kaufe ein. Robię zakupy.
Ich habe eingekauft. Zrobiłem/am zakupy.

Ich hole die Medikamente ab. Odbieram/odbiorę lekarstwa.
Ich habe die Medikamente abgeholt. Odebrałem/am lekarstwa.

Przeczytajmy poniższy tekst. Zwróćmy szczególną uwagę na zdania w czasie przeszłym.

Hallo, ich bin Johanna, die Betreuerin von Frau Schmitt. Ich helfe Frau Schmitt zu Hause und im Garten. Wir verbringen fast den ganzen Tag zusammen. Gestern haben wir schon um 8 Uhr gefrühstückt. Dann habe ich Betten gemacht, das Fenster im Schlafzimmer aufgemacht und die Wohnung gelüftet. Frau Schmitt hat inzwischen in der Küche Radio gehört. Danach habe ich Staub gesaugt und Ordnung gemacht. Um 11 Uhr habe ich Einkäufe bei Edeka gemacht. Wie immer habe ich bar gezahlt. Unterwegs habe ich mein Auto getankt. Ich habe auch Blumen gekauft und sie in die Vase gestellt. Frau Schmitt hat sich sehr gefreut. Später habe ich das Mittagessen gekocht und den Tisch gedeckt. Nach dem Mittagessen habe ich Geschirr gespült und Wäsche gemacht. Am Nachmittag haben wir mit Frau Schmitt bei einer Tasse Kaffee Karten gespielt und viel geredet. Ich habe Frau Schmitt meine Familienfotos gezeigt. Sie hat viel gefragt und ich habe geantwortet. Ich habe dabei Deutsch gelernt und viele neue Wendungen geübt. Mein Deutsch ist immer besser, hat Frau Schmitt gesagt. Um 18 Uhr haben wir eine Komödie geschaut. Wir haben viel gelacht. Dann habe ich gebügelt und das Bad geputzt. Frau Schmitt hat geduscht und sich ins Bett gelegt. Am Abend liest Frau Schmitt sehr gerne. Ich habe in meinem Zimmer im Internet gesurft. Auf Skype habe ich mit meiner Familie geredet. Ich habe alle meine Freunde gegrüßt und noch ein paar E-Mails geschickt. Ich habe auf die Uhr geschaut: O, mein Gott, schon 23 Uhr! Jetzt aber schlafen, habe ich gesagt.

Tłumaczenie całego tekstu:

Cześć, jestem Joanna, opiekunka Pani Schmitt. Pomagam Pani Schmitt w domu i w ogrodzie. Spędzamy razem prawie cały dzień. Wczoraj zjadłyśmy śniadanie już o 8. Potem pościeliłam łóżka, otworzyłam okno w sypialni i przewietrzyłam mieszkanie. Pani Schmitt w tym czasie słuchała radia w kuchni. Potem odkurzałam i zrobiłam porządek. O 11 zrobiłam zakupy w Edece. Jak zawsze zapłaciłam gotówką. Po drodze zatankowałam mój samochód. Kupiłam również kwiaty i wstawiłam je do wazonu. Pani Schmitt bardzo się ucieszyła. Później ugotowałam obiad i nakryłam do stołu. Po obiedzie zmyłam naczynia i zrobiłam pranie. Po południu grałyśmy z Panią Schmitt przy filiżance kawy w karty i dużo rozmawiałyśmy. Pokazałam Pani Schmitt moje rodzinne zdjęcia. Ona zadawałą mi dużo pytań, a ja odpowiadałam. Przy tym ćwiczyłam swój niemiecki. Mój niemiecki jest coraz lepszy, powiedziała Pani Schmitt. O 18 obejrzałyśmy komedię. Dużo się śmiałyśmy. Potem prasowałam i posprzątałam łazienkę. Pani Schmitt wzięła prysznic i położyła się do łóżka. Wieczorem Pani Schmitt lubi sobie poczytać. Ja serfowałam po internecie w moim pokoju. Na Skypie rozmawiałam z rodziną. Pozdrowiłam wszystkich moich przyjaciół i wysłałam parę maili. Spojrzałam na zegarek. O Boże, już 23! Teraz idę spać, powiedziałam.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria