Strategia gramatyczna

I znowu warto poznać formy czasownika „haben - mieć” dla osób „ty” i „Pan/Pani”, czyli:

du hast – ty masz

Sie haben – Pan/i ma

oraz

du hattest – ty miałeś/miałaś

Sie hatten – Pan/Pani miał/a

Przykładowe zdania „z kropką”, zgodnie z wprowadzoną zasadą:

KTO – CO ROBI – „RESZTA” lub KTO – CO ROBI – KIEDY – GDZIE („RESZTA”)

Du hast Fieber. /du hast fiber/Ty masz gorączkę.
Sie haben viel Arbeit./zi habyn fil arbajt/Pan/i ma dużo pracy.
Du hattest gestern Husten. /du hatest gestern husten/Ty miałeś/aś wczoraj kaszel.
Sie hatten keine Zeit./zi haten kajne cajt/Pan/i nie miał/a czasu.

Przydatna jest również umiejętność pytania: Czy ty masz/miałeś…? Czy Pan/i miał/a…? Pamiętamy, że aby to zrobić, zmieniamy kolejność wyrazów z kto co robi na co robi kto czyli:

Hast du Fieber?
Czy masz gorączkę? (dosłownie: Masz ty gorączkę?)

Hattest du gestern Fieber?
Czy miałeś/aś wczoraj gorączkę? (dosłownie: Miałeś/aś ty wczoraj gorączkę?)

Parę przydatnych pytań do naszego podopiecznego:

Haben Sie Lust auf Tee?      Czy ma Pan/i ochotę na herbatę?
Haben Sie Schnupfen?         Czy ma Pan/i katar?
Haben Sie Husten?              Czy ma Pan/i kaszel?
Haben Sie Fieber?Czy ma Pan/i gorączkę?
Haben Sie Hunger?Czy jest Pan/i głodny? (dosłownie: ma Pan/i głód?)
Haben Sie Durst?Czy chce się Pani/Panu pić? (dosłownie: ma Pan/i pragnienie?)
Hatten Sie Besuch?Czy miał/a Pan/i odwiedziny?

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria