Przykładowe lekarstwa

der Hustensaft/der hustenzaft/syrop 
die Tablette/di tablete/tabletka
die Schmerztablette/di szmerctablete/tabletka przeciwbólowa 
die Kopfschmerztablette/di kopfszmerctablete/tabletka od bólu głowy 
die Pille/di pile/pigułka
die Vitamine/di witamine/witamina
die Salbe/di zalbe/                                maść 
die Spritze/di szprice/zastrzyk 
die Insulinspritze/di inzulinszprice/ zastrzyk insuliny 
das Schmerzpflaster/das szmercflaster/plaster przeciwbólowy 
das Anti-Dekubitus-Fell/das anti-dekubitus-fel/opatrunek na odleżyny 
das Schmerzmittel/das szmercmitel/środek przeciwbólowy 
die Medikamente/di medikamente/lekarstwa
die Tropfen/di tropfen/krople
die Nasentropfen/di nazentropfen/krople do nosa 
die Augentropfen/di ałgentropfen/krople do oczu
die Hustenbonbons/di hustenbonbons/pastylki przeciwkaszlowe
die Kapseln/di kapseln/kapsułki
die Zäpfchen/di cepfchen/czopki 

Proste zwroty do seniora:

Brauchen Sie eine Tablette? /brałchyn zi ajne tablete/
Czy potrzebuje Pan/i tabletki?

Hier ist Ihr Pillendispenser. /hija ist ir pilendispenzer/
Tutaj jest Pana/Pani dozownik do leków.

Bitte, nehmen Sie Ihre Tabletten. /bite nejmen zi ire tableten/
Proszę wziąć swoje tabletki.

Soll ich die Tablette teilen? /zol ich di tablete tajlen/
Czy mam podzielić tabletkę?

Ich hole Ihnen Ihre Augentropfen. /ich hole inen ire ałgentropfen/
Przyniosę Pani krople do oczu.

Bitte, schlucken Sie die Tablette mit etwas Wasser / viel Wasser. /bite szluken zi di tablete mit etwas waser / fil waser/
Proszę połknąć tabletkę niewielką / dużą ilością wody.

Ich löse die Tablette im Wasser. /ich lyze di tablete im waser/
Rozpuszczę tabletkę w wodzie.

Bitte, lutschen Sie die Tablette. /bite luczen zi di tablete/
Proszę ssać tabletkę.

Czasem trzeba będzie uspokoić seniora i dodać mu odwagi i optymizmu:

Keine Sorge, das wird schon! /kajne zorge das wird szon/
Proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze.

Keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Ich rufe den Arzt. /kajne zorgen. Ich kymere mich um ales. Ich rufe dejn arct/
Proszę się nie martwić. Zajmę się wszystkim. Wezwę lekarza.

Proste zwroty do rodziny seniora:

Wann bekommt Ihre Mutter die Medikamente? /wan bekomt ire muter di medikamente/
Kiedy Pana/Pani mama dostaje lekarstwa?

Ihre Mutter hat keine Salbe mehr. /ire muter hat kajne zalbe mehr/
Pana/Pani mama nie ma już maści.

Ihre Mutter braucht neue Augentropfen.  /ihre muter brałcht noje ałgentropfen/
Pana/Pani mama potrzebuje nowych kropli do oczu.

Ihr Vater will die Medikamente nicht nehmen. Was soll ich machen? /ir fater wil di medikamente nicht nejmen. Was zol ich machyn/
Pana/Pani tata nie chce zażywać leków. Co mam zrobić?


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria