Do podawania wyniku pomiaru ciśnienia, pulsu czy temperatury potrzebujemy liczb powyżej dwudziestu:

20zwanzig/cwancich/
30dreißig/drajsich/
40vierzig/fircich/
50fünfzig/fynfcich/
60sechzig/zekcich/
70siebzig/zibcich/
80achtzig/achtcich/
90neunzig/nojncich/
100(ein)hundert/ajnhundert/

Liczby pomiędzy 21 a 99 Niemcy podają „na odwrót”, czyli najpierw jedności, a potem dziesiątki. Jeśli mamy więc liczbę 82 – mówimy „dwa i osiemdziesiąt”:

zweiundachtzig /cwajuntachtcich/

95 to fünfundneunzig /fynfuntnojncich/, czyli „pięć i dziewięćdziesiąt”.

Wskazówka:

1 to eins

ale gdy jedynkę dodamy do jakieś dziesiątki, np. 31 to będziemy mówić:

einunddreißig (= „ein” a nie „eins”)

Natomiast z „setkami” postępujemy tak:

200 to zweihundert

300 to dreihundert itd.

102 to hundertzwei /hundertcwaj/

120 to hundertzwanzig /hundertcwancich/

231 to zweihunderteinunddreißig /cwajhundertajnuntdrajsich/

A teraz podstawowe pomiary medyczne:

Ich fühle Ihnen den Puls. /ich fyle inen dejn puls/
Sprawdzę Panu/Pani puls.

Ihr Puls ist 84. (vierundachtzig) /ihr puls ist firuntachtcich/
Pana/Pani puls to 84.

Ich messe Ihnen den Blutdruck. /ich mese inen dejn blutdruk/
Zmierzę Panu/Pani ciśnienie.

Ihr Blutdruck ist 120/85 (hundertzwanzig zu fünfundachtzig) /ir blutdruk ist hundertcwancich cu fynfuntachtcich/
Ma Pan/i ciśnienie 120/85

Ich messe Ihnen Temperatur. /ich mese inen temperatur/
Zmierzę Panu/Pani temperaturę.

Sie haben siebenunddreißig neun Temperatur. /zi habyn zibenuntdrajsich nojn temperatur/
Ma Pan/i 37,9.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria