Przedstawiamy się ambitniej

Możemy przedstawić się w sposób bardziej urozmaicony, stosując inne czasowniki:

Ich heiße Janina und bin 53./ich hajse Janina unt bin drajuntfyncich/Nazywam się Janina i mam 53 lata.
Ich komme aus Polen./ich kome ałs Polen/Pochodzę z Polski.
Ich wohne in Katowice./ich wone in Katowice/Mieszkam w Katowicach.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder./ich bin ferhajratet unt habe cwaj kinder/Jestem zamężna i mam dwoje dzieci.
Ich bin ruhig, freundlich und offen./ich bin ruich, frojndlich unt ofyn/Jestem spokojna, sympatyczna i otwarta.
Ich arbeite als Seniorenpflegerin./ich arbajte als zeniorenflegerin/Pracuję jako opiekunka.
Ich bin jetzt Ihre Pflegerin./ich bin ject ire flegerin/Będę teraz Pana/Pani opiekunką.

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria