Co mamy?

Obok „ich bin” (ja jestem) drugim od początku przydatnym sformułowaniem jest „ich habe” - ja mam. Warto nauczyć się z nim wielu zwrotów, bo „haben” to jeden z najczęściej używanych czasowników.

Poniżej przedstawiamy zwroty, które na pewno przydadzą się w codziennym życiu:

Ich habe  Glück/glyk/Mam szczęście.  
Pech/pech/Mam pecha. 
Hunger/hunger/Jestem głodna. (dosłownie: Mam głód.)
Durst/durst/Chce mi się pić. (dosłownie: Mam pragnienie.)
Probleme /probleme/  Mam problemy.
Geld / Kleingeld /geld/klajngeld/Mam pieniądze/drobne. 
Arbeit/arbajt/Mam pracę. 
Zeit/cajt/Mam czas.
Besuch/bysuch/Mam odwiedziny. 
Gäste/geste/Mam gości. 
Kinder    /kinder/Mam dzieci 
Freunde/frojnde/ Mam przyjaciół. 
Geduld/geduld/Mam cierpliwość.
Spaß/szpas/Mam frajdę. (Dobrze się bawię.)
Husten/husten/Mam kaszel. 
Schnupfen/sznupfen/Mam katar. 
Grippe/gripe/Mam grypę. 
Fieber/fiber/Mam gorączkę. 
Idee /ideje/Mam pomysł. 
Pläne /plene / Mam plany. 
Urlaub/urlałb/Mam urlop. 
Angst/angst/Boję się. (dosłownie: Mam stracha.
Wünsche /wynsze/Mam życzenia.
einen Hund/ajnen/hunt/Mam psa.
Lust /lust/Mam ochotę.
gute Laune/gute lałne/Mam dobry humor. 
schlechte Laune /szlechte lałne/ Mam zły humor. 
Langeweile/langewajle/Nudzę się. (dosłownie: Mam nudę)
Panne/pane/Mam awarię (pojazdu). 
Geburtstag/geburtstag/Mam urodziny.

Jeśli chcemy użyć powyższych zwrotów w formie przeczącej, stosujemy podane w nawiasie słówko „kein-”. To takie „nie”, które możemy umieścić tylko przed „wielką literą”. Jest ono dopasowane do rodzaju czasownika oraz kontekstu, więc może mieć różne końcówki:

Ich habekein Glück/kajn glyk/Nie mam szczęścia. 
keinen Pech/kajnen pech/Nie mam pecha.
keinen Hunger/kajnen hunger/Nie jestem głodna. (dosłownie: Nie mam głodu.)
keinen Durst/kajnen durst/Nie chce mi się pić. (dosł.: Nie mam pragnienia)
keine Probleme /kajne probleme/  Nie mam problemów.
kein Geld / Kleingeld  /kajn geld/klajngeld/Nie mam pieniędzy/drobnych.
keine Arbeit/kajne arbajt/Nie mam pracy. 
keine Zeit/kajne cajt/Nie mam czasu.
keinen Besuch/kajnen bysuch/Nie mam odwiedzin.
keine Gäste/kajne geste/Nie mam gości.
keine Kinder    /kajne kinder/Nie mam dzieci.
keine Freunde/kajne frojnde/ Nie mam przyjaciół.
keine Geduld/kajne geduld/Nie mam cierpliwości.
keinen Spaß/kajnen szpas/Nie mam frajdy. (Źle się bawię)
keinen Husten/kajnen husten/Nie mam kaszlu.
keinen Schnupfen/kajnen sznupfen/Nie mam kataru.
keine Grippe/kajne gripe/Nie mam grypy.
kein Fieber/kajn fiber/Nie mam gorączki.
keine Idee /kajne ideje/Nie mam pomysłu.
keine Ahnung/kajne anung/Nie mam pojęcia.
keine Pläne /kajne plene / Nie mam planów.
keinen Urlaub/kajnen urlałb/Nie mam urlopu.
keine Angst/kajne angst/Nie boję się. (dosłownie: Nie mam stracha.)
keine Wünsche /kajne wynsze/Nie mam życzeń.
keinen Hund/kajnen hunt/Nie mam psa
keine Lust /kajne lust/Nie mam ochoty
keine Langeweile/kajne langewajle/Nie nudzę się. (dosł.: Nie mam nudy)
  keine Panne/kajne pane/Nie mam awarii.
Keinen Geburtstag/kajnen geburtstag/Nie mam urodzin.

Uwaga:

My mówimy: Nie mam urlopu., Niemcy natomiast: Mam żaden urlop. Nie wstawiamy więc słówka „nie” przed czasownikiem.

Jeśli natomiast chcielibyśmy powiedzieć, że mamy: dużo czasu, dużo pracy, wielu przyjaciół, itp., użyjemy słowka „viel“ lub „viele“. Słówka viel będziemy używać przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej np. czas, praca, a słówka viele przed rzeczownikami w liczbie mnogiej np. przyjaciele.         

Ich habe viel Zeit. /ich habe fil cajt/

Ich habe viel Arbeit. /ich habe fil arbajt/

Ich habe viele Freunde. /ich habe file frojnde/

Wówczas słówkiem przeczącym będzie poznane wcześniej „nicht“, gdyż zaprzeczamy „małą literę“:

Ich habe nicht viel Zeit.

Ich habe nicht viel Arbeit.

Ich habe nicht viele Freunde. 

Wisienka na torcie   

W języku niemieckim często usłyszymy również takie wyrażenia z czasownikiem „haben“:

Ich habe viel zu tun/ich habe fil cu tun/Mam dużo do zrobienia.
Ich habe nicht viel zu tun. /ich habe nicht fil cu tun/Nie mam dużo do zrobienia.
Ich habe Recht./ich habe recht/Mam rację.
Ich habe nicht Recht. /ich habe nicht recht/Nie mam racji.

Za pomocą powyższych zwrotów w prosty sposób możemy powiedzieć, co „mieliśmy” kiedyś. Zamiast „ich habe” mówimy wówczas „ich hatte”:

Ich hatte gestern Fieber.
Miałam/em wczoraj gorączkę.

Ich hatte am Montag Besuch.
Miałam/em w poniedziałek wizytę.

Ich hatte oft viel zu tun.
Miałam/em często coś do zrobienia.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria