Pora się odprężyć – Mówimy o swoim hobby

Komunikację w języku niemieckim bardzo ułatwiają internacjonalizmy, czyli wyrazy, które podobnie brzmią w języku polskim oraz znaczą to samo i od nich zaczniemy. Oto kilka przykładów rzeczowników, które można wykorzystać do przedstawienia swoich upodobań.

Kino /kino/Oper /ope/Sport /szport/Literatur /literatu/
Musik /muzik/Natur /natu/Theater /tejate/Tourismus /turizmus/
Internet /internet/Nordic Walking /nordik łoking/Pizza /picca/Relax /relaks/
Gymnastik /gymnasik/Spaghetti /szpageti/Yoga /joga/Cola /kola/

Upodobania najprościej wyrazić zwrotem Ich mag / Ja lubię. Dostawiamy do niego „wielką” literę, czyli rzeczownik, np.

Ich mag Kino. Lubię kino.

Jeśli chcemy wymienić czynności, które lubimy np. oglądać telewizję, spacerować, spotykać przyjaciół, uczyć się języków, podróżować, stosujemy inny „zabieg”. Tutaj najbardziej poprawną formą jest użycie czynności ze słówkiem gern (chętnie).

Parę zwrotów – czynności w czasie wolnym:

im Garten arbeiten/im garten arbajtyn/pracować w ogrodzie
spazieren gehen/szpaciren gejen/spacerować
Sport machen/szport machyn/uprawiać sport
Musik hören/muzik hyren/słuchać muzyki
Freunde treffen/frojnde trefen/spotykać przyjaciół
stricken/sztriken/robić na drutach
häkeln/hekeln/szydełkować
sticken/sztiken/wyszywać
basteln/basteln/majsterkować / wykonywać prace manualne
malen/malyn/malować
tanzen/tancyn/tańczyć
Blumen pflegen/blumen flegyn/pielęgnować kwiaty
lesen/lejzyn/czytać
Rad fahren/rad faryn/jeździć na rowerze
ins Kino gehen/ins kino gejen/chodzić do kina
reisen/rajzyn/podróżować

A jak poradzić sobie ze zdaniami?

Weźmy najpierw zwroty z jednym słówkiem – czynnością, np. lesen, tanzen, malen, stricken itp. Musimy do niego dodać osobę, która będzie ją wykonywać. Potem czynność dostosować do osoby końcówką, a następnie dołożyć słówko „gern”. My zrobimy to dla najprostszej osoby „ich” (ja):

lesen – czytać

Ich lese. – Ja czytam.

Ich lese gern. Ja czytam chętnie. (odpowiednik naszego: Lubię czytać.)

 

stricken – robić na drutach

Ich stricke. – Ja robię na drutach.

Ich stricke gern. Ja chętnie robię na drutach. (= Lubię robić na drutach.)

A teraz zwroty „poskładane”, np. Musik hören, Rad fahren, Freunde treffen, ins Kino gehen itp. Ważne jest, by pierwsza część tego zwrotu (Musik, Rad, Freunde, ins Kino) znalazła się w zdaniu na końcu:

Rad fahren – jeździć na rowerze

Ich fahre Rad. – Ja jeżdżę na rowerze.

Ich fahre gern Rad. - Ja chętnie jeżdżę na rowerze. (= Lubię jeździć na rowerze.)

 

ins Kino gehen – chodzić do kina

Ich gehe ins Kino. – Ja chodzę do kina.

Ich gehe gern ins Kino. – Ja chętnie chodzę do kina. (= Lubię chodzić do kina.)

Wskazówka:  

„Basteln” – jest słowem o bardzo szerokim znaczeniu, Niemcy używają je przy określaniu każdej czynności, którą wykonujemy jako „rękodzieło” przy użyciu różnych narzędzi takich jak igła, nożyczki, klej, papier, młotek itp. Uszycie patchworku, zrobienie kartek świątecznych, zaproszeń, stroików, karmników do ptaków oraz prezentów itd. – to wszystko określimy jako „basteln”.

Uwaga na osobę „ich”. Tu powiemy:                 

Ich bastle Weihnachtskarten. /ich bastle wajnachstkarten/
Robię kartki świąteczne (na Boże Narodzenie).

Podobnie häklen:

Ich häkle. /ich hekle/
Ja szydełkuję.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria