Posiłki, wolny czas, prośby i polecenia 

Nauczymy się:

  • zorganizować pracę w kuchni i podawać posiłki
  • zaproponować wspólne spędzenie czasu wolnego
  • formułować prośby i polecenia do pacjenta

Zagadnienia, na które podzielona jest lekcja:

Avoria