Starych drzew się nie przesadza

Seniorzy mają swoje przyzwyczajenia i nie lubią zmian. Nie wprowadzajmy więc reform i zmian i spróbujmy się jak najbardziej elastycznie zgrać z planem dnia naszej Seniorki / naszego Seniora. Jeśli senior jest komunikatywny i na tyle sprawny, że sam organizuje sobie zajęcia, zadajmy parę pytań, by zorientować się w domowych zwyczajach. Przydadzą się tutaj poznane już godziny, pory dnia i tym podobne określenia czasowe oraz takie słowa jak „zazwyczaj, normalnie, najczęściej” – można je stosować zamiennie:

normalerweise /normalerwajze/
meistens /majstens/

Wann stehen Sie normalerweise auf? /wan sztejyn zi normalerwajze ałf/
Kiedy zazwyczaj Pan/i wstaje?

Wann frühstücken Sie? /wan frysztyken zi/
Kiedy je Pan/i śniadanie?

Wann essen Sie normalerweise zu Mittag? /wan esyn zi normalerwajze cu mitag/
Kiedy zazwyczaj je Pan/i obiad?

Was machen Sie meistens am Vormittag? /was machyn zi majstens am formitag/
Co robi Pan/i zazwyczaj przed południem?

Was machen Sie meistens am Nachmittag?
Co robi Pan/i zazwyczaj po południu?

Wann gehen Sie spazieren? /wan gejen zi szpaciryn/
Kiedy chodzi Pan/i na spacer?

Schlafen Sie auch nach dem Mittagessen? /szlafyn zi ałch nach dejm mitagesen/
Czy śpi Pan/i również po obiedzie?

Wann gehen Sie normalerweise schlafen? /wan gejen zi normalerwajze szlafyn/
Kiedy chodzi Pan/i zazwyczaj spać?

Wie kann ich Ihnen am besten helfen? /wi kan ich inen am besten helfyn/
Jak mogę Panu/Pani najlepiej pomóc?

Jeśli mamy mniej kontaktu z seniorem ze względu na jego chorobę, zapytajmy rodzinę podopiecznego. Używajmy określeń „Pana/Pani mama, tata, żona, mąż itd”:

Ihre Mutter/ire muter/Pana/Pani mama
Ihr Vater/ir fater/Pana/Pani tata
Ihre Frau/ire frał/Pana żona
Ihr Mann/ir man/Pani mąż
Ihre Schwester/ire szwester/Pana/Pani siostra
Ihr Bruder/ir bruder/  Pana/Pani brat

Jeśli będziemy mówić o pomaganiu, podawaniu czegoś itp., to zaznaczamy komu:

Ihrer Mutter Pani/Pana mamie
Ihrem VaterPani/Pana tacie
Ihrer Frau Pana żonie
Ihrem Mann Pani mężowi
Ihrer SchwesterPani/Pana siostrze
Ihrem BruderPani/Pana bratu

Przykładowe pytania:

Wann steht Ihre Mutter normalerweise auf? /wan sztejt ire muter normalerwajze auf/
Kiedy Pana/Pani mama zazwyczaj wstaje?

Wann geht Ihre Mutter normalerweise schlafen? /wan gejt ire muter normalerwajze szlafyn/
Kiedy Pana/Pani mama zazwyczaj chodzi spać?

Wann isst Ihre Mutter? /wan ist ire muter/
Kiedy Pana/Pani mama je?

Wo isst Ihre Mutter? /wo ist ire muter/
Gdzie Pana/Pani mama je?

Wann nimmt Ihre Mutter Medikamente? /wan nimt ire muter medikamente/
Kiedy Pana/Pani mama zażywa lekarstwa?

Was macht Ihre Mutter normalerweise am Vormittag und am Nachmittag? /was macht ire muter normalerwajze am formitak und am nachmitak/
Co Pana/Pani mama robi zazwyczaj przed południem i po południu?

Was macht Ihre Mutter gern? /was macht ire muter gern/
Co Pana/Pani mama lubi robić?

Was macht Ihrer Mutter Freude? (Musik? / Balkon? / Garten? / Fernsehen?) /was macht irer muter frojde? Muzik? Balkon? Garten? Fernzejer/
Co Pana/Pani mamie sprawia radość? (możemy dopytać: Muzyka? Balkon? Ogród? Oglądanie telewizji?)

Wie kann ich Ihrer Mutter am besten helfen? /wi kan ich irer muter am besten helfyn/
Jak mogę najlepiej pomóc Pana/Pani mamie?

Wie pflege ich Ihre Mutter am besten? /wi flege ich ire muter am besten/
Jak najlepiej opiekować się Pana/Pani mamą?

Wie verbringt Ihre Mutter meistens Zeit? /wi ferbringt ire muter majstens cajt/
Jak Pana/Pani mama spędza zazwyczaj czas?

Was braucht Ihre Mutter normalerweise im Zimmer? /was brałcht ire muter normalerwajze im cimer/
Co Pana/Pani mama potrzebuje zazwyczaj w pokoju?

Was darf Ihre Mutter nicht? /was darf ire muter nicht/
Czego nie wolno Pana/Pani mamie (robić)?

Bekommt Ihre Mutter Besuch? /bekom ire muter byzuch/
Czy Pana/Pani mama przyjmuje odwiedziny?

Kommt auch der Pflegedienst? Wann? /komt ałch der flegedinst, wan/
Czy przychodzi też służba pielęgniarska? Kiedy?

Schläft Ihre Mutter durch? /szleft ire muter di gance nacht durch/
Czy Pana/Pani mama przesypia całą noc?

Ist noch etwas wichtig? /ist noch etwas wichtich/
Czy coś jeszcze jest ważne?

Was soll ich noch wissen? /was zol ich noch wisen/
Co jeszcze powinnam wiedzieć?

Bitte, notieren Sie die Uhrzeiten für Essen und Medikamente. /bite notiren zi di urcajten fyr esen und medikamente/
Proszę zanotować godziny posiłków i przyjmowania lekarstw.

Uwaga:

Zwrot „ich kann” tłumaczymy „ja mogę, ja potrafię”, natomiast „ich darf” - „wolno mi”.

Przykłady:

Ich kann gut kochen. / Potrafię dobrze gotować.
Ich kann im April kommen. / Mogę przyjechać w kwietniu.

Ich darf nicht so viel Kaffee trinken. / Nie wolno mi pić tyle kawy.
Ich darf nur fettarme Produkte essen. / Wolno mi jeść tylko produkty niskotłuszczowe.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria