Czasownik „mieć”

Nauczymy się:

  • tworzyć proste zdania i pytania z czasownikiem „mieć”

Zagadnienia, na które podzielona jest lekcja:

Avoria