Pomagamy i oferujemy pomoc

Ponieważ w zawodzie opiekuna słowa „pomagać” i „pomoc” są w centrum codziennych czynności, trzeba nauczyć się prostych zwrotów ze słowami „helfen” - pomagać oraz „die Hilfe” - pomoc.

Oto jak możemy zaoferować pomoc:

Brauchen Sie Hilfe? /brałchyn zi hilfe/
Czy potrzebuje Pan/Pani pomocy?

Kann ich Ihnen helfen? /kan ich inen helfyn/
Czy mogę Panu/Pani pomóc?

Wie kann ich Ihnen helfen? /wi kan ich inen helfyn/
Jak mogę Panu/Pani pomóc?

Ein Moment, ich helfe Ihnen. /ajn moment, ich helfe inen/
Chwileczkę, pomogę Panu/Pani.

A pomagać możemy np. dojść do łazienki lub przy jakiejś czynności, np. ubieraniu czy myciu. Jeśli chcemy podopiecznemu pomóc dojść do jakiegoś miejsca, to po niemiecku powiemy:

Ich helfe Ihnen ins Badezimmer. /ich helfe inen ins badycimer/
Pomogę Panu/Pani dojść do łazienki. (= poniższe zwroty mają kontekst: Zaprowadzę Pana/Panią...)

Ich helfe Ihnen ins Bett. /ich helfe inen ins bet/
Pomogę Panu/Pani dojść do łóżka / położyć się do łóżka.

Ich helfe Ihnen in die Badewanne. /ich helfe inen in di badewane/
Pomogę Panu/Pani wejść do wanny.

Ich helfe Ihnen in die Küche. /ich helfe inen in di kyche/
Pomogę Panu/Pani dojść do kuchni.

Ich helfe Ihnen in den Garten. /ich helfe inen in dejn garten/
Pomogę Panu/Pani dojść do ogrodu.

Ich helfe Ihnen ans Waschbecken. /ich helfe inen ans waszbeken/
Pomogę Panu/Pani dojść do umywalki.

Ich helfe Ihnen unter die Dusche. /ich helfe inen unter di dusze/
Pomogę Panu/Pani wejść pod prysznic.

Ich helfe Ihnen auf den Stuhl. /ich helfe inen ałf dejn sztul/
Pomogę Panu/Pani usiąść na krześle.

Ich helfe Ihnen auf die Toilette. /ich helfe inen ałf di tojlete/
Pomogę Panu/Pani dojść do toalety / usiąść na toalecie.

Ich helfe Ihnen auf den Balkon. /ich helfe inen ałf dejn balkon/
Pomogę Panu/Pani dojść na balkon.

Natomiast, gdy pomagamy przy wykonaniu jakiejś czynności, używamy słówka „beim” w znaczeniu „przy czymś” (np. „przy myciu”):

Ich helfe Ihnen beim Essen. /ich helfe inen bajm esyn/
Pomogę Panu/Pani przy jedzeniu.

Ich helfe Ihnen beim Trinken. /ich helfe inen bajm trinken/
Pomogę Panu/Pani przy piciu.

Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. /ich helfe inen bejm aufsztejen/
Pomogę Panu/Pani przy wstawaniu.

Ich helfe Ihnen beim Anziehen. /ich helfe inen bajm ancijen/
Pomogę Panu/Pani przy ubieraniu.

Ich helfe Ihnen beim Ausziehen. /ich helfe inen bajm auscijen/
Pomogę Panu/Pani przy rozbieraniu.

Ich helfe Ihnen beim Umziehen. /ich helfe inen bajm umcijen/
Pomogę Panu/Pani przy przebieraniu.

Ich helfe Ihnen beim Waschen. /ich helfe inen bajm waszyn/
Pomogę Panu/Pani przy myciu.

Ich helfe Ihnen beim Duschen. /ich helfe inen bajm duszen/
Pomogę Panu/Pani przy prysznicu.

Wskazówka:

Słówko „Ihnen” to forma grzecznościowa i odpowiada na pytanie „komu?” - Pani / Panu / Państwu.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria