Spędzanie świąt rodzinnych

Sposoby spędzania świąt rodzinnych będą się różniły w zależności od landu. Bardziej tradycyjne jest katolickie południe Niemiec (np. landy Bayern, Baden-Württemberg). Większość tamtejszych obrzędów i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą będzie przypominała nam nasze polskie tradycje. Północ Niemiec jest w większości protestancka – tam też zwyczaje będą odmienne.

Gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na naszą religijność, może przydać się kilka zwrotów:

Ich bin katholisch. Ich möchte sonntags zur Kirche. Das ist wichtig für mich. /ich bin katolisz. Ich mychte zontags cur kirche. Das ist wichtig fyr mich/
Jestem katoliczką. Chciałabym co niedzielę pójść do kościoła. To dla mnie ważne.

Gibt es in der Nähe auch eine polnische Kirche? /gipt es in der neje ałch ajne polnisze kirche)
Czy w pobliżu jest też polski kościół?

Gibt es in der Kirche auch einen polnischen Gottesdienst / einen polnischen Priester? /gipt es in der kirche ałch ajnen polniszen gotesdinst / ajnen polniszen prister/
Czy w tym kościele jest też polska msza / polski ksiądz?

Ich bin katholisch, aber ich gehe nicht regelmäßig zur Kirche. /ich bin katolisz, aber ich geje nicht regelmesich cur kirche/
Jestem katoliczką, ale nie chodzę regularnie do kościoła.

Ich bin konfessionslos, aber ich kann Sie zur Kirche begleiten. /ich bin konfesionslos, aber ich kan zi cur kirche beglajten/
Jestem niewierząca, ale mogę towarzyszyć Panu/Pani do kościoła.

Alles Gute zum Geburtstag

Niemcy obchodzą urodziny. Dzieciom organizuje się je co roku, dorośli często obchodzą tylko „okrągłe” rocznice. Nie jest to jednak regułą. Urodziny nie są tak wystawne jak u nas. Obchodzone są albo w kawiarni przy kawie i lampce wina albo w domu. Goście przychodzą na kawę i kawałek ciasta lub na kolację i kieliszek wina.

Przydatne słówka:

der Kuchen/der kuchyn/ciasto
der Geburtstag/der geburtstak/urodziny
die Geburtstagsfeier/di geburtstagsfajer/przyjęcie urodzinowe 
die Einladung/di ajnladung/zaproszenie 
die Torte/di torte/tort
die Kerze/di kerce/świeczka 
das Geschenk, die Geschenke/das geszenk, di geschenke/prezent, prezenty 
das Fest/das fest/święto
das Familienfest/das familienfest/święto rodzinne
das Geburtstagskind/das geburtstakskind/solenizant
die Gäste/di geste/goście 
einladen/ajnladyn/zapraszać (Ich lade ein – Ja zapraszam.)
feiern/fajern/obchodzić, świętować
wünschen/wynszen/składać życzenia

Inne święta rodzinne:

die Taufe/di tałfe/chrzest
die Erste Kommunion/di erste komunion/I komunia (w rodzinach katolickich)
die Konfirmation/di konfirmacjon/konfirmacja (w rodzinach protestanckich)
die Hochzeit/di hochcajt/wesele
der Hochzeitstag/der hochcajtstak/rocznica ślubu
die Beerdigung/di beerdigun/pogrzeb

Formułowanie zaproszenia:

Nächste Woche habe ich Geburtstag. Ich möchte Sie zum Kaffee einladen. /nekste woche habe ich geburtstag. Ich mychte zi cum kafej ajnladen/
W przyszłym tygodniu mam urodziny. Chciałabym Państwa zaprosić na kawę.

Formułowanie życzeń urodzinowych:

Alles Gute zum Geburtstag. /ales gute cum geburtstak/

Ich gratuliere Ihnen zum Jubiläum. /ich gratulire inen cum jubileum/

Herzlichen Glückwunsch! /herclichen glykwunsz/

Przyjmowanie gości:

Bitte, kommen Sie herein. /bite komen zi herajn/
Proszę wejść.

Wie nett, dass Sie gekommen sind. /wi net, das zi gekomen zint/
Jak miło, że Państwo przyszli.

Nehmen Sie bitte Platz. /nejmen zi bite plac/
Proszę usiąść.

Was möchten Sie trinken? /was mychten zi trinken/
Czego się Państwo napiją?

Bitte, greifen Sie zu. /bite grajfen zi cu/
Proszę się poczęstować.

Vielleicht noch ein Stück Kuchen? /filajcht noch ajn sztyk kuchen/
Może jeszcze kawałek ciasta?

Danke für Ihren Besuch. /danke fyr iren byzuch/
Dziękuję za odwiedziny.

Danke für den netten Abend / Nachmittag. /danke fyr dejn neten abent / nachmitak/
Dziękuję za miły wieczór / po południe.

Podziękowanie za prezent:

Danke sehr. 
Dziękuję bardzo.

Was für eine Überraschung. /was fyr ajne yberaszun/
Co za niespodzinka.

Das Geschenk gefällt mir sehr. Danke schön. /das geszenk gefelt mija zer. Danke szyjn/
Prezent mi się bardzo podoba. Dziękuję.

Zwroty do seniora:

Wann haben Sie Geburtstag? /wan habyn zi geburtstak/
Kiedy ma Pan/i urodziny?

Wie feiern Sie Ihren Geburtstag? /wi fajern zi iren geburtstag/
Jak Pan/i obchodzi urodziny?

Kommt Ihre Familie? /komt ire familie/
Czy przyjdzie Pana/Pani rodzina?

Möchten Sie Ihre Familie einladen? /mychten zi ire familie ajnladen/
Czy chciałaby Pan/i zaprosić swoją rodzinę?

Was soll ich vorbereiten? /was zol ich forberajten/
Co mam przygotować?

Ich kann Ihnen eine Torte backen.
Mogę upiec Panu/Pani tort.

Zwroty, gdy my byliśmy zaproszeni:

Danke für die Einladung. /danke fyr di ajnladun/
Dziękuję za zaproszenie.

Ihre Einladung hat mich sehr gefreut. /ire ajnladun hat mich zer gefrojt/
Państwa zaproszenie bardzo mnie ucieszyło.

Es war sehr nett. Danke.  /es war zer net. Danke/
Było bardzo miło. Dziękuję.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria