Uprzejmością świat stoi

Zwracając się do seniora, powinniśmy często używać słówka „bitte” / „proszę”. Takie grzeczne polecenia tworzymy w zasadzie w ten sam sposób co pytania, rozpoczynając od czynności. Słówko „bitte” możemy wstawić w dowolnym miejscu, tak jak w poniższych przykładach:

Essen Sie, bitte!
Bitte, essen Sie!

Trinken Sie bitte etwas Wasser!
Bitte, trinken Sie etwas Wasser!
Trinken Sie etwas Wasser, bitte!


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria