Strategie gramatyczne

Zdanie niemieckie „z kropką” ma swój uporządkowany układ.
Zapamiętajmy „żelazną” zasadę na dobry start:

KTO – CO ROBI – „RESZTA”
Ich bin fertig. - Ja jestem gotowa.

kto? Ich (ja)
co robi? bin (jestem)
„reszta” fertig (gotowa)

KTO – CO ROBI – KIEDY – GDZIE
Ich bin heute zu Hause. - Ja jestem dziś w domu.

kto? Ich (ja)
co robi? bin (jestem)
kiedy? heute (dziś)
gdzie? zu Hause (w domu)

Teraz nauczymy się, jak zwrócić się do kogoś na „ty” i na „Pan/Pani” za pomocą czasownika „być”:

  • w czasie teraźniejszym:
    du bist – ty jesteś
    Sie sind – Pan/Pani/Państwo są
  • w czasie przeszłym:
    du warst – ty byłeś/byłaś
    Sie waren – Pan/Pani był/a

Wtedy zdanie „z kropką” Du bist jetzt müde. /du bist ject myde/ przetłumaczymy: Ty jesteś teraz zmęczony/a.

Inne przykłady:
Sie sind jetzt in der Arbeit. /zi zint ject in der arbajt/
Pan/Pani jest teraz w pracy.

Du warst gestern nicht zu Hause. /du warst gestern nicht cu hałse/
Ciebie nie było wczoraj w domu (dosłownie: ty byłaś wczoraj nie w domu)

Sie waren gestern nicht erreichbar. /zi waren gestern nicht erajchbar/
Pan/Pani nie był/a wczoraj osiągalna.

Tworzenie pytań

Ważne jest też, abyśmy potrafili się zapytać: Czy ty jesteś zmęczony? Albo Czy Pan/i jest teraz w pracy? W języku niemieckim nie ma słówka „czy” w takich pytaniach. Wystarczy, że zamienimy miejscami dwa pierwsze wyrazy, czyli kto? i co robi?

Zamiast:
Du bist jetzt müde. /du bist ject myde/
(Ty jesteś teraz zmęczona)

Powiemy:
Bist du jetzt müde? /bist du ject myde/
(dosłownie: Jesteś ty teraz zmęczona?) Przy takich pytaniach głos musi „iść” do góry, jakbyśmy byli trochę „ciekawscy”.

Zamiast:
Sie sind jetzt in der Arbeit. /zi zint ject in der arbajt/
(Pan/i jest teraz w pracy)

powiemy:
Sind Sie jetzt in der Arbeit? /zind zi ject in der arbajt/
(dosłownie: Jest Pan/i teraz w pracy)

Parę przydatnych pytań do naszego podopiecznego:

Sind Sie jetzt müde?/zint zi ject myde/Czy jest Pan/i teraz zmęczony/a?
Sind Sie krank?/zint zi krank/Czy jest Pan/i chory/a?
Sind Sie auf der Toilette?/zint zi ałf der tojlete/Czy jest Pan/i w toalecie?
Sind Sie fertig?/zint zi fertich/Czy jest Pan/i gotowy/a?
Sind Sie nervös?/zint zi nerwys/Czy jest Pan/i zdenerwowany/a?
Sind Sie schwach?/zint zi szwach/Czy jest Pan/i słaby/a?
Sind Sie schon wach?/zint zi szon wach/Czy już się Pan/i obudził/a?
Waren Sie beim Arzt?/waren zi bajm arct/Czy był/a Pan/i u lekarza?

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria