Co Pani wczoraj robiła? III stopień wtajemniczenia

Nie wszystkie czasowniki usłyszymy w czasie przeszłym z cząstką „ge-”. Są to min. czasowniki kończące się na -ieren np.:

telefonieren
Ich telefoniere.

Ja telefonuję.

Ich habe telefoniert.
Ja telefonowałam.

Jak widzimy, w czasie przeszłym mają one tylko literkę „t” na końcu.

reagierenreagiertreagowaćIhre Mutter hat nicht reagiert. /ire muter hat nicht reagirt/ Pani mama nie reagowała.
protestierenprotestiertprotestowaćIhr Vater hat beim Waschen protestiert. /ir fater hat bajm waszen protestirt/ Pani tata protestował przy myciu.
funktionierenfunktioniertfunkcjonowaćDie Mikrowelle hat nicht funktioniert. /di mikrowele hat nicht funkcjonirt/ Mikrofalówka nie działała.
notierennotiertnotowaćIch habe die Adresse notiert. /ich habe di adrese notirt/ Zanotowałem/am adres.
dekorierendekoriertdekorować Ich habe das Haus zu Weihnachten dekoriert. /ich habe das hałs cu wajnachten dekorirt/ Udekorowałem/am dom na święta Bożego Narodzenia.
reparierenrepariertnaprawiaćDer Handwerker hat den Wasserhahn repariert. /der handwerker hat dejn waserhan reparirt/ Rzemieślnik naprawił kran.

Cząstki „ge-” w czasie przeszłym nie dodamy również do takich czasowników, które mają już jakieś „inne” cząstki na początku, takie jak np. „be-”, „ent-”, „er-”, „emp-”, „ge-”, „ver-”. Poznajmy te z nich, które są najczęściej spotykane i używane:

besuchenbesuchtodwiedzaćIch habe meine Bekannte aus Polen besucht. /ich habe majne bekante ałs Polen bezucht/ Odwiedziłem/am znajomą z Polski.
besichtigenbesichtigtzwiedzaćIch habe die Stadt besichtigt. /ich habe di sztat bezichtikt/ Zwiedzałem/am miasto.
bekommenbekommendostaćIch habe ein Geschenk bekommen. /ich habe ajn geszenk bekomen/ Dostałem/am prezent.
erklärenerklärtwyjaśniaćIhre Tochter hat (mir) alles erklärt. /ire tochter hat mija ales erklert/ Pani/a córka wszystko (mi) wyjaśniła.
erzählenerzähltopowiadaćIhre Mutter hat heute viel erzählt. /ire muter hat hojte fil ercelt/ Pani mama dużo dziś opowiadała.
(sich) erholen(sich) erholtodpoczywaćIhr Vater hat sich gestern gut erholt. /ir fater hat zich gestern gut erholt/ Pani/a tata wczoraj dobrze sobie odpoczął.
verstehenverstandenrozumiećIch habe nicht alles verstanden. /ich habe nicht ales fersztanden/ Nie zrozumiałem/am wszystkiego.
verlierenverlorenzgubićIhr Vater hat die Schlüssel verloren. /ir fater hat di szlysel verloren/ Pani/a tata zgubił klucze.

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria