Wisienka na torcie

Warto nauczyć się wielu krótkich zwrotów z „Ich bin”. Poniżej wybór kilku „życiowych”:

Ich binam Telefon/am telefon/przy telefonie
an der Reihe/an der raje/moja kolej
beim Arzt/bajm arct/u lekarza
im Auto/im ałto/w aucie
im Urlaub/im urlałp/na urlopie
in der Arbeit/in der arbajt/w pracy
in Eile/in ajle/spieszę się
zu Hause/cu hałze/w domu
(zu) früh/cu fryj/(za) wcześnie
(zu) spät/cu szpejt/ (za) późno
beschäftigt/beszeftigt/zajęty/a (w sensie: mam dużo zajęć)

Wskazówka:

Jeśli chcemy te zwroty zaprzeczyć, użyjemy słówka „nicht” – zawsze bezpośrednio przed danym zwrotem (Niemcy nie zaprzeczają tak jak my czynności, my mówimy nie jestem, a Niemcy ja jestem nie) np.:

Ich bin nicht fertig. (Nie jestem gotowa, dosłownie: Ja jestem nie gotowa)

Ich bin nicht im Urlaub. (Nie jestem na urlopie, dosłownie: Ja jestem nie na urlopie)

Ich bin heute nicht zu Hause. (Nie jestem dziś w domu, dosłownie: Ja jestem dziś nie w domu)

Z powyższymi zwrotami w prosty sposób można powiedzieć, co „było” kiedyś. Wystarczy zamiast „ich bin” (ja jestem) mówić „ich war” (ja byłam/ja byłem).

Ich war gestern beschäftigt./ich war gestern beszeftigt/Byłam/em wczoraj zajęta/y.
Ich war am Abend müde. /ich war am abent myde/Byłam/em wieczorem zmęczona/y.
Ich war oft unterwegs./ich war oft unterwegs/Byłam/em często w drodze.

Wskazówka:

heute /hojte/dziś
jetzt /ject/teraz
dann  /dan/potem
gestern /gestern/wczoraj
früher /fryjer/wcześniej
schon /szon/już
noch /noch/jeszcze

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria