Wisienka na torcie

Mówiąc o swoich zainteresowaniach, możemy wykorzystać poznany wcześniej zwrot „ich kann” (ja potrafię). Wystarczy wstawić go na początek do poznanych już zwrotów i dodać też stopień umiejętności, np.:

sehr gut/zer gut/bardzo dobrze
gut/gut/dobrze
nicht so gut/nicht zo gut/niezbyt dobrze
ein bisschen /ajn bischen/troszkę
gar nicht/ga nicht/wcale nie

Przykłady:

Ich kann sehr gut stricken. /ich kan zer gut sztriken/
Potrafię bardzo dobrze robić na drutach.

Ich kann gut Rad fahren. /ich kan gut rad faryn/
Potrafię dobrze jeździć na rowerze.

lub:

Ich kann gar nicht basteln. /ich kan ga nicht basteln/
Nie potrafię wcale wykonywać prac ręcznych.

Aby utworzyć pytanie, czy ktoś coś umie, stosujemy poznane już wcześniej zwroty:

du kannst /du kanst/ - ty potrafisz

Sie können /zi kynen/ - Pan/i potrafi

Pytanie zaczynamy od „kannst” lub „können”:

Kannst du stricken? /kanst du sztriken/
Czy potrafisz robić na drutach?

Können Sie gut singen? /kynen zi gut zingyn/
Czy potrafi Pan/i dobrze śpiewać?


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria