Formułujemy pytania szczegółowe

Znając formę „ist” (jest) i parę podstawowych pytań o „konkrety” można zapytać w bardzo prosty sposób o wiele rzeczy. Pytania te zaczynają się w języku niemieckim zazwyczaj na literkę „w”:

Was ist das? Co to jest?
Wer ist das? Kto to jest?
Wo ist das? Gdzie to jest?
Woher ist das? Skąd to jest?
Wie ist das? Jakie to jest?
Wie lange ist das? Jak długo to jest?
Wann ist das? Kiedy to jest?
Wessen ist das? Czyje to jest?
Wessen Auto ist das? Czyje to jest auto?
Wie oft ist das? Jak często to jest?

Również:

Wohin? Dokąd?
Warum? Dlaczego?

Jeżeli zamienimy „ist” na „war” będziemy pytać: Gdzie/Skąd itp. to było.

Zamiast słówka „das” można podstawić dowolny wyraz np.

der Bahnhof (dworzec)
Wo ist der Bahnhof? Gdzie jest dworzec?

die Reise (podróż)
Wie war die Reise? Jaka była podróż?


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria