Wzywamy pomoc

DIE NOTNUMMER IN DEUTSCHLAND 112

Numer do służb ratunkowych w Niemczech  – należy z niego korzystać tylko w przypadkach zagrażających życiu, takich jak zawał, udar, poważny wypadek.

der Rettungsdienst - służby ratunkowe

der Notarzt - lekarz pogotowia

der Notwagen - karetka pogotowia

Wskazówka:

Notarzt to lekarz, który przyjeżdża do ciężkich przypadków zagrażających życiu

Bereitschaftsarzt, nazywany również ärztlicher Notdienst, to lekarz, który przyjeżdża, jeżeli pacjent potrzebuje jego pomocy w nocy lub podczas weekendu i świąt w stanach niezagrażających życiu.

Numer telefonu do Bereitschaftsarzt w Niemczech to 116 117

Proste zwroty, jak wezwać pomoc dla kogoś:

Guten Tag, ich bin  …............., die Pflegerin von ….... Die Adresse ist ….... Wir brauchen dringend Hilfe für Frau Meier / Herrn Meier.
Dzień dobry, jestem …... (swoje imię nazwisko), opiekunka …................ (imię nazwisko seniora). Adres to …............... Potrzebujemy pilnie pomocy dla Pani / Pana ...

Herr X./Frau X. hat akute Schmerzen. /her.../ frał... hat akute schmercen/
Pan/Pani ma ostre bóle.

Er / sie kann nicht aufstehen / atmen / gehen. /er / zi kan nicht ałfsztehen/atmen/ gejen/
On/ona nie może wstać/oddychać/chodzić.

Er / sie ist bewusstlos. /er/zi ist bewustlos/
On / ona jest nieprzytomna.

Er / sie hat Luftnot. /er/zi hat luftnot/
On / ona ma duszności.

Er / sie hat Probleme mit Blutdruck / Herzen. /er/zi hat probleme mit blutdruk/hercen/
On / ona ma problemy z ciśnieniem / sercem.

Herr Meier / Frau Meier ist gestürzt. /frau majer / her majer ist gesztyrc/
Pan Meier / Pani Meier przewrócił/a się.

Ich glaube, das ist ein Schlaganfall. /ich glałbe das ist ajnszlaganfal/
Wydaje mi się, że to udar.

Ich glaube, das ist ein Herzinfarkt. /ich glałbe das ist ajn hercinfarkt/
Wydaje mi się, że to zawał.

Herr Meier / Frau Meier reagiert nicht. /her majer / frał majer reagirt nicht/
Pan/Pani Meier nie reaguje.

Ich glaube, er / siе ist tot.  /ich glałbe er/zi ist tot/
Wydaje mi się, że on / ona nie żyje.

Wskazówka

Zdajemy sobie sprawę z tego, że opiekujemy się seniorami w podeszłym wieku. Przypadek śmierci nie jest więc wykluczony. Musimy więc umieć również złożyć kondolencje:

Mein herzliches Beileid, Frau X. / Herr X. /majn hercliches bajlajd/
Moje serdeczne wyrazy współczucia, Pani …. / Panie …. (nazwisko członka rodziny seniora)


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria