Zwroty związane z higieną

A oto zwroty, które warto wykorzystać asystując przy czynnościach związanych z higieną osobistą seniora, który jest chodzący i może większość lub część zabiegów higienicznych wykonać samodzielnie.

Möchten Sie jetzt ins Bad? /mychten zi ject ins bad/
Czy chciał(a)by Pan/i pójść teraz do łazienki?

Ich begleite Sie. /ich beglajte zi/
Pójdę z Panem/Panią (Będę towarzyszyć).

Ich helfe Ihnen beim Duschen. /ich helfe inen bajm duszyn/
Pomogę Panu/Pani wziąć prysznic (dosłownie: przy braniu prysznicu).

Bitte, setzen Sie sich auf den Duschstuhl. /bite zecen zi zich ałf dejn duszsztul/
Proszę usiąść sobie na krześle pod prysznicem.

Ist das Wasser nicht zu heiß / nicht zu kalt? /ist das waser nicht cu hajs / cu kalt/
Czy woda nie jest za gorąca / za zimna?

Waschen Sie sich alleine oder brauchen Sie meine Hilfe? /waszen zi zich alajne oder brałchen zi majne hilfe/
Czy umyje się Pan/i sam/a, czy potrzebuje Pan/i mojej pomocy?

Ich wasche Sie hinten, und Sie waschen sich vorne, ok? /ich wasze zi hinten, und zi waszen zich forne. Okej/
Umyję Pana/Panią z tyłu, a Pan/i umyje się z przodu, ok?

Ich seife Sie ein. /ich zajfe zi ajn/
Namydlę Pana/Panią.

Ich spüle Sie hinten. /ich szpyle zi hinten/
Opłuczę Pana/Panią z tyłu.

Ich spüle Ihre Haare. /ich szpyle ire hare/
Spłuczę Panu/Pani włosy.

Bitte, beugen Sie sich ein bisschen. /bite bojgen zi zich ajn bischen/
Proszę się trochę pochylić.

Bitte, hier ist das Badetuch. /bite, hir ist das badytuch/
Proszę, tutaj jest ręcznik kąpielowy.

Vorsicht, (hier ist) glatt und nass. /forzicht, (hija ist) glat unt nas/
Ostrożnie, (tutaj jest) ślisko i mokro.

Bitte, trocknen Sie sich genau ab. /bite troknen zi zich genał ab/
Proszę się dokładne wytrzeć.

Ich trockne Sie noch hinten ab, ok? /ich trokne zi noch hinten ab, okej/
Wytrę jeszcze Pana/Panią z tyłu, ok?

Hier ist Ihr Bademantel. /hija ist ir badymantel/
Tutaj jest Pana/Pani płaszcz kąpielowy.

Hier ist der Kamm / die Haarbürste. /hir ist der kam, di harbyrste/
Tutaj jest grzebień/szczotka do włosów.

Bitte, kämmen Sie sich. /bite kemen zi zich/
Proszę się uczesać.

Rasieren Sie sich? /raziren zi zich/
Ogoli się Pan?

Hier ist der Rasierapparat. /hija ist der raziraparat/
Tutaj jest maszynka do golenia.

Putzen Sie sich die Zähne? /pucyn zi zich di cejne/
Umyje sobie Pan/i zęby?

Hier ist Ihre Zahnbürste und die Zahnpasta. /hir ist ire canbyrste und di canpasta/
Tutaj jest Pana/Pani szczoteczka i pasta do zębów.

Putzen Sie sich (Reinigen Sie sich) Ihre Zahnprothese oder ich mache das für Sie? /pucyn zi zich (rajnigen zi zich/ ire canproteze oder ich mache das fyr zi/
Wyczyści sobie Pan/Pani protezę czy mam to zrobić za Pana/Panią?

Haben Sie alle Kosmetika zur Hand? /habyn zi ale kosmetika cur hant/
Czy ma Pan/i wszystkie kosmetyki pod ręką?

Möchten Sie noch auf die Toilette? /mychten zi noch ałf di toilete/
Czy chciał(a)by Pan/i jeszcze pójść do toalety?

Stützen Sie sich auf mich. /sztycen zi zich ałf mich/
Proszę się o mnie oprzeć.

der Kamm/der kam/grzebień
der Rasierapparat/der raziraparat/maszynka do golenia
die Seife/di zajfe/mydło 
die Körperlotion/der kyrperlocjon/balsam do ciała 
die Creme/di kreme/krem 
die Rasiercreme/di razirkreme/krem do golenia 
die Rasierklinge/di razirklinge/ żyletka do golenia
die Haarspülung/di harszpylun/odżywka do włosów 
die Nagelschere/di nagelszere/nożyczki do paznokci 
die Nagelfeile/di nagelfajle/pilnik do paznokci 
die Haarbürste/di harbyrste/szczotka do włosów 
die Zahnbürste/di canbyrste/szczoteczka do zębów 
die Zahnpasta/di canpasta/pasta do zębów 
das Duschgel/das duszgel/żel pod prysznic 
das Rasierwasser/das razirwaser/woda po goleniu 
das Shampoo/das szampu/szampon 
das Handtuch   /das hanttuch/ręcznik do rąk
das Badetuch/das badytuch/ręcznik kąpielowy

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria