Wisienka na torcie

Pytanie o przedmioty i ich położenie oraz adekwatna informacje, to bardzo częste sytuacje w pracy opiekuna.

Słówka oznaczające położenie / lokalizację przedmiotów/ osób itp., czyli odpowiadające na pytanie: wo? / gdzie?, to:

an/an/przy, na (powierzchnia lub orientacja przedmiotu w pionie, np. na ścianie)
auf/ałf/na (poziom)
in/in/w (środku)
neben/nejben/obok
vor/for/przed
hinter/hinte/za
über/ybe/nad
unter/unte/pod
zwischen/cwiszen/pomiędzy

Jeśli zapytamy: Wo ist die Brille?

To wykorzystując wyżej wymienione słówka, prawidłowo odpowiemy np. tak:

na stole - auf dem Tisch
na łóżku - auf dem Bett
na komodzie - auf der Kommode

Możemy zauważyć, że rodzajniki będą tutaj różnić się od swych form podstawowych der – die – das:

z der i das robimy – dem,

z die natomiast – der.

Początkujący są usprawiedliwieni, jeśli pominą rodzajnik. Lepiej pominąć rodzajnik, ale za to dobrze użyć słówek „na”, „pod” itp.

Wo ist die Brille? - Gdzie są okulary?

ANan dem (=am) Spiegel/an dejm (am) szpigel/przy lustrze
AUFauf dem Bett /ałf dejm bet/na łóżku
INin der Ecke/in der eke/w rogu
VORvor der Lampe/for der lampe/przed lampą
HINTERhinter dem Radio /hinte dejm radio/za radiem
NEBENneben der Reisetasche /nejben der rajzetasche/obok torby
ZWISCHENzwischen dem Buch und der Tasse/cwiszen dejm buch unt der tase/pomiędzy książką a filiżanką
ÜBERüber dem Bett /ybe dejm bet/nad łóżkiem
UNTERunter der Zeitung /unte der cajtung/pod gazetą

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria