Jak to zazwyczaj bywa z gramatyką, nie ma takiej bez wyjątków. W czasie przeszłym są w języku niemieckim takie czasowniki, których Niemcy używają z uzupełnieniem „ich bin”, a nie jak wprowadziliśmy w poprzednich podpunktach z „ich habe”. Do innych osób będziemy używać: „Frau X. ist...”, „Herr X. ist ...”, „Sie sind...”, „Wir sind...”.

Do nich należą wszystkie czasowniki wyrażające przemieszczanie się z punktu A do B:

gehengegangeniśćIch bin in den Park gegangen. /ich bin in dejn park gegangen/ Poszłam/poszedłem do parku.
fahrengefahrenjechaćIch bin in die Stadt gefahren. /ich bin in di sztat gefaren/ Pojechałem/am do miasta.
kommengekommenprzyjeżdżać, przyjechać, przyjśćIch bin schon gekommen. /ich bin szon gekomen/ Już przyszłam/przyszedłem.
zurückkommenzurückgekommenwracaćIch bin schon nach Hause zurückgekommen. /ich bin szon nach hałze curykgekomen/ Wróciłem/am już do domu.
reisengereistpodróżowaćIch bin nicht viel gereist. /ich bin nicht fil gerajst/ Niewiele podróżowałem/am.
fliegengeflogenlatać Ich bin nie geflogen. /ich bin ni geflogen/ Nigdy nie leciałem/am samolotem.
schwimmengeschwommenpływaćIch bin immer gut geschwommen. /ich bin imer gut geszwomen/ Zawsze dobrze pływałem/am.
(hin)fallenhingefallenprzewrócić sięIhre Mutter ist hingefallen. /ire muter ist hingefalen/ Pani mama się przewróciła,
einsteigeneingestiegenwsiadaćIch bin schon eingestiegen. /ich bin szon ajngesztigen/ Już wsiadłem/am.
aussteigenausgestiegenwysiadaćIch bin falsch ausgestiegen. /ich bin falsz ałsgesztigen/ Źle wysiadłem/am.
umsteigenumgestiegenprzesiadać sięIch bin nicht umgestiegen. /ich bin nicht umgesztigen/ Nie przesiadałem/am się.

a także wyrażające zmianę stanu, np.

aufstehenaufgestandenwstawaćFrau Schmitt ist früh aufgestanden. /frał szmit ist fry ałfgesztanden/ Pani Schmitt wcześnie wstała.
einschlafeneingeschlafenzasypiaćHerr Schmitt ist spät eingeschlafen. /her szmit ist szpejt ajngeszlafen/ Pan Schmitt późno zasnął.
sterbengestorbenumieraćIch fürchte, Ihr Vater ist gestorben. /ich fyrchte, ir fater ist gesztorben/ Obawiam się, że Pani/a tata zmarł.
werdengewordenstać się, zostać (kimś)Es ist kalt (warm, dunkel) geworden. /es ist kalt, warm, dunkel geworden/ Zrobiło się zimno (ciepło, ciemno)

oraz parę innych wyjątków, dla nas przydatne będą:

bleibengebliebenzostać (gdzieś)Wir sind heute zu Hause geblieben. /wija zint hojte cu hałze gebliben/ Zostaliśmy dziś w domu.
passierenpassiertwydarzyć sięWas ist passiert? /was ist pasirt/ Co się stało?

Uwaga: Powyżej wymienione zostały tylko czasowniki najczęściej używane.

Przykładowa odmiana dla wszystkich osób:

ich bin gegangen - ja poszłam/poszedłem

du bist gegangen - ty poszłaś/poszedłeś

er, sie, es ist gegangen - on poszedł, ona poszła, ono poszło

wir sind gegangen - my poszliśmy

ihr seid gegangen - wy poszliście

sie sind gegangen - oni poszli, one poszły

Sie sind gegangen - Pan poszedł, Pani poszła, Państwo poszli


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria