Chwalimy się tym, co potrafimy

Aby powiedzieć: Ja potrafię – potrzebny nam zwrot Ich kann oraz znajomość nazw typowych codziennych czynności, takich jak np. podane poniżej. Ich kann zazwyczaj występuje z drugą czynnością (tak jak po polsku: potrafię gotować, samo potrafię nie informuje o tym, co kto potrafi). W języku niemieckim ta druga czynność znajduje się na końcu zdania – dlatego Niemca trzeba słuchać do końca.

kochen/kochyn/gotować
backen/bakyn/piec
bügeln/bygeln/prasować
waschen/waszyn/prać
putzen/pucyn/czyścić/ sprzątać
Fenster putzen /fenster pucyn/myć okna
Ordnung machen/ordnun machyn/(z)robić porządek
Einkäufe machen/ajnkojfe machyn/(z)robić zakupy
im Garten arbeiten/im garten arbajtyn/pracować w ogrodzie

Przydatne zwroty:

Ich kann gut backen und kochen. /ich kan gut bakyn unt kochyn/
Potrafię dobrze gotować i piec.

Ich kann gut Ordnung machen. /ich kan gut ordnun machyn/
Potrafię dobrze sprzątać.

Wskazówka:

Jeśli chcemy pochwalić się umiejętnością, to dodajmy do zdania słówko „gut”, tak jak w powyższych przykładach. Dlaczego tak lepiej? Ponieważ Ich kann oznacza również „mogę”, a więc informację o możliwości zrobienia czegoś, np.:

Ich kann am Wochenende arbeiten. /ich kan am wochenende arbajtyn/
Mogę pracować w weekend.

Ich kann jeden Tag putzen. /ich kan jeden tak pucyn/
Mogę sprzątać każdego dnia.

Ich kann im April kommen. /ich kan im april komyn/
Mogę przyjechać w kwietniu.

Poniższe zdania natomiast można wykorzystać, gdy chcemy krótko powiedzieć, że coś potrafimy / możemy zrobić i gdy czegoś nie możemy / nie potrafimy zrobić, jeśli czynność ta wynika z kontekstu:

Ich kann das (machen). /ich kan das (machyn)/
Potrafię / mogę to zrobić.

Ich kann das leider nicht (machen). /ich kan das lajder nicht (machyn)/
Nie potrafię/ nie mogę tego niestety zrobić.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria