Liczby do 20, godzina i czas 

Nauczymy się:

  • liczb do 20
  • podawania godzin i pytania o czas

Zagadnienia, na które podzielona jest lekcja:

Avoria