Empatia najważniejsza

W naszych kontaktach z seniorem musimy bardzo dużą uwagę zwracać na jego samopoczucie, by w porę  zareagować i zawiadomić rodzinę czy też lekarza o zauważonych zmianach. Pytajmy więc np.:

Wie fühlen Sie sich? /wi fylen zi zich/
Jak się Pan/i czuje?

Was fehlt Ihnen? /was felt inen/
Co Panu/Pani dolega?

Wie war die Nacht? /wi war di nacht/
Jaka była noc?

Was tut Ihnen weh? /was tut inen wej/
Co Pana/Panią boli?

Tut Ihnen etwas weh? /tut inen etwas wej/
Czy coś Pana/Panią boli?

Tut das weh? /tut das wej/
Czy to boli?

Tut Ihnen der Rücken weh? /tut inen der ryken wej/
Czy bolą Pana/Panią plecy?

Haben Sie Schmerzen? /habyn zi szmercen/
Czy ma Pan/Pani bóle?

Haben Sie Kopfschmerzen? /habyn zi kopfszmercen/
Czy ma Pan/Pani bóle głowy?

Wo haben Sie Schmerzen? /wo habyn zi szmercen/
Gdzie ma Pan/i bóle?

Jeśli coś nas boli, możemy powiedzieć to na dwa sposoby:

Ich habe Kopfschmerzen. /ich habe kopfszmercen/
Mam bóle głowy.

Mir tut der Kopf weh.  /mija tut der kopf wej/
Boli mnie głowa.

Podstawowe części ciała:

der Arm/der arm/ręka
der Bauch/der bałch/brzuch 
der Finger/der finger/palec
der Fuß/der fus/stopa 
der Hals/der hals/szyja / gardło
der Kopf/der kopf/głowa
der Magen/der magen/żołądek 
der Mund/der munt/usta
der Rücken/der ryken/plecy  
der Zahn/der can/         ząb
der Zeh/der zej/palec u stóp
die Hand/di hand/dłoń
das Auge/das ałge/oko 
das Bein/das bajn/noga
das Gesicht/das gezicht/twarz 
das Herz/das herc/serce 
das Knie/das kni/kolano
das Ohr/das or/ucho 

Parę innych pytań i mała diagnoza innych dolegliwości:

Sind die Schmerzen stark? /zind di szmercen sztark/
Czy te bóle są silne?

Ich glaube, Sie haben Fieber. /ich glałbe, zi habyn fiber/
Wydaje mi się, że ma Pan/i gorączkę.

Ich glaube, Sie sind erkältet. /ich glałbe zi zint erkeltet/
Wydaje mi się, że jest Pan/i przeziębiony/a.

Ich glaube, Sie haben Grippe. /ich glałbe, zi habyn gripe/
Wydaje mi się, że ma Pan/i gorączkę.

Ich glaube, das ist eine Allergie gegen Kosmetika. /ich glałbe, das ist ajne alergi gejgen kosmetika/
Wydaje mi się, że to alergia na kosmetyki.

Wskazówka:

Osobie chorej mówimy w Niemczech na pożegnanie:

Gute Besserung! /gute beserun/
(Życzę) Szybkiego powrotu do zdrowia.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria