Zwroty na wypadek, gdybyśmy czegoś nie zrozumieli

Powinniśmy mieć też w zanadrzu zwroty na wypadek, gdybyśmy czegoś nie zrozumieli, np.:

Tut mir leid. Ich verstehe nicht. /tut mija lajt. Ich ferszteje nicht/ - Przykro mi. Nie rozumiem.

Noch einmal, bitte. /noch ajnmal bite/ - (Proszę powtórzyć) raz jeszcze.

Wie bitte? /wi bite/ - Słucham?

Bitte, langsam. /bite, langzam/ - Proszę powoli.

Bitte, ein bisschen lauter. /bite, ajn bischen lałte/ - Proszę, trochę głośniej.

I  poznać prosty sposób upewniania się, np.:

Ich komme am Montag, ja? - Przyjeżdżam w poniedziałek, tak?

Am Montag, ja? - W poniedziałek, tak?

Umieć podyskutować o terminie przyjazdu:

Ich komme nächsten Freitag. Das passt. /ich kome neksten frajtag. Das past/ lub: Passt das? /past das?/
Przyjadę w przyszły piątek, to pasuje. lub: Czy to pasuje?

Ich komme Anfang März. Das ist ok. /ich kome anfang merc. Das ist okej/ lub: Ist das ok?
Przyjadę na początku marca. To jest ok. lub: Czy to pasuje?

Ich komme Ende März. Ich kann nicht früher. /ich kome ende merc. Ich kan nicht fryjer/
Przyjadę pod koniec marca. Nie mogę wcześniej.

Montag? Tut mit Leid. Das ist zu früh. Ich habe noch Termine. Mittwoch ist besser. /montag? Tut mija lajt. Das ist cu fry. Ich habe noch termine. Mitwoch ist beser/
Poniedziałek? Przykro mi. To za wcześnie. Mam jeszcze terminy. Środa jest lepsza.

Ich bleibe bis November. Ich kann das. /ich blajbe bis november. Ich kan das/
Zostanę do listopada. Mogę.

lub: Ich kann bis November bleiben. / ich kan bis november blajbyn/
Mogę zostać do listopada.

Ich bleibe nur bis Mitte Oktober. Ich kann nicht bis November. /ich blajbe nua bis mite oktober. Ich kan nicht bis november/
Zostanę tylko do połowy października. Nie mogę do listopada.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria