Strategia

Codzienną komunikację uproszczą czasowniki internacjonalne:

dekorieren/dekoriren/Ich dekoriere den Tisch./ich dekorire dejn tisz/Udekoruję stół.
diktieren/diktiren/Ich diktiere meine Handynummer./ich diktire majne hendynumer/Podyktuję mój numer telefonu.
formulieren/formuliren/Ich formuliere das anders./ich formulire das anders/Sformułuję to inaczej.
fotografieren/fotografiren/Ich fotografiere nicht gut./ich fotografire nicht gut/Nie za dobrze robię zdjęcia.
funktionieren/funkcjoniren/Wie funktioniert die Waschmaschine/wi funkcjonirt di waszmaszine/ Jak działa pralka?
gratulieren/gratuliren/Ich gratuliere herzlich zum Geburtstag./ich gratulire herclich cum geburtstag/Serdeczne życzenia z okazji urodzin.
informieren/informiren/Ich informiere Sie über den Termin!/ich informire zi ybe dejn termin/Poinformuję Państwa o terminie.
kontrollieren/kontroliren/Die Krankenschwester kontrolliert die Medikamente./di krankenschwester kontrolirt di medikamente/Pielęgniarka kontroluje lekarstwa.
korrigieren/korigiren/Ich korrigiere schnell meine Fehler./ich korigire schnel majne feler/Poprawiam szybko moje błędy.
montieren/montiren/Ich montiere hier eine Lampe, ok?/ich montire hija ajne lampe, okej/Zamontuję tutaj lampę, ok?
notieren/notiren/Ich notiere die Produkte./ich notire di produkte/Zanotuję produkty.
probieren/probiren/Ich probiere gerne die Torte./ich probire gerne di torte/Chętnie spróbuję tortu.
protestieren/protestiren/Der Opa protestiert beim Waschen./der opa protestirt bajm waszen/Dziadek protestuje przy myciu.

Najprościej jak powiedzieć, że pacjent jest trudny przy konkretnych czynnościach:

reagieren/reagiren/Die Oma reagiert nicht./di oma reagirt nicht/Babcia nie reaguje.
reparieren/rapriren/Ich repariere nichts./ich reparire niks/Nic nie naprawiam.
reservieren/rezerwirien/Wir reservieren das Ticket./wija rezerwiren das tiket/Zarezerwujemy bilet.
studieren/sztudiren/Meine Tochter studiert./majne tochter sztudirt/Moja córka studiuje.
telefonieren/telefoniren/Ich telefoniere im Moment mit Frau Schmidt./ich telefonire im moment mit frał szmit/Właśnie rozmawiam przez telefon z Panią Schmidt.

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria