Strategia

Nawet jeśli nie potrafimy płynnie się wypowiadać, można nawiązać miłą pogawędkę. Na pewno na początku rodzina niemiecka chętnie dowie się czegoś o Pani/Panu i Pani/Pana rodzinie. Weźmy więc ze sobą kilka sympatycznych zdjęć z naszą najbliższą rodziną, którą w bardzo prosty sposób można przedstawić. Wykorzystamy do tego m.in. następujące zwroty:

Das ist …/das ist/To jest …
Das sind …/das zint/To są …
mein Mann /majn man/mój mąż
mein Vater/majn fatermój tata
mein Schwiegervater /majn szwigerfater/mój teść
mein Großvater/majn grosfater/mój dziadek
mein Opa/majn opa/mój dziadek
mein Sohn /majn zon/mój syn
mein Schwiegersohn/majn szwigerzon/mój zięć
mein Enkel/majn enkel/mój wnuk
mein Bruder/ majn bruder/mój brat
mein Schwager/majn szwager/mój szwagier
meine Familie/majne familie/moja rodzina
meine Frau /majne frał/moja żona
meine Mutter/majne muter/moja mama
meine Schwiegermutter/ majne szwigermuter/moja teściowa
meine Großmutter/majne grosmuter/moja babcia
meine Oma/majne oma/moja babcia
meine Tochter/majne tochter/moja córka
meine Schwiegertochter/majne szwigertochter/moja synowa
meine Enkelin/majne enkelin/moja wnuczka
meine Schwester/majne szwester/moja siostra
meine Schwägerin/majne szwegerin/moja szwagierka
mein Kind/majn kint/moje dziecko
meine Kinder/majne kinder/moje dzieci
meine Eltern/majne eltern/moi rodzice
meine Schwiegereltern/majne szwigerelternmoi teściowie
meine Großeltern/majne groseltern/moi dziadkowie

I jeszcze jedno ułatwienie:

Polacy mówią: „moje dzieci”, ale „moi rodzice”, a Niemcy dla liczby mnogiej mają zawsze „meine”, czyli powielają formę rodzaju żeńskiego.

er ist - on jest
sie ist - ona jest
sie sind - oni są

Bywa i tak, że w języku niemieckim jedno słówko ma kilka znaczeń lub zastosowań, np. „sie” - to ona/ oni/ one, a zapisane z wielkiej litery „Sie” - to Pan/ Pani/ Państwo. Znaczenie wnioskujemy z danej sytuacji oraz z tego, co nam „mówi” czasownik:

„ist” = jest, „sie ist” może oznaczać tylko „ona jest”

„sind” = są; „sie sind” oznacza „oni/one są” – uwaga: „sie” małą literą, a w formie grzecznościowej:

„Sie sind” – Pan/ Pani jest; Panie / Panowie/ Państwo są (mówiący wyraźnie zwraca się bezpośrednio do mężczyzny lub kobiety, z którymi nie przeszedł na „ty”), uwaga: „Sie” z wielkiej litery

A oto słówka przydatne do krótkiego zaznajomienia się z upodobaniami / zainteresowaniami osoby:

ich mag - ja lubię
er mag - on lubi
sie mag - ona lubi
sie mögen /zi mygen/ - oni/one lubią
Sie mögen /zi mygen/ - Pan / Pani lubi, Państwo lubią

Do opisu przygotujmy proste słowa, dużo internacjonalizmów, żeby wypowiedzieć się płynniej. Oto przykłady:

Das ist mein Mann Jan. Mein Mann ist sportlich und tolerant. Er mag Fußball und Kino.
/das ist majn man. Majn man ist szportlich unt tolerant. Er mag fusbal unt kino/
To jest mój mąż Jan. Mój mąż jest wysportowany i tolerancyjny. On lubi piłkę nożną i kino.

Das ist meine Tochter Anna. Anna ist aktiv, intelligent und musikalisch. Sie mag Musik, Natur und Englisch.
/das ist majne tochter ana. Ana ist aktif, inteligent unt muzikalisz. Zi mag muzik, natur unt englisz/
To jest moja córka Anna. Anna jest aktywna, inteligentna i muzykalna. Ona lubi muzykę, przyrodę i angielski.

Das ist mein Sohn Adam. Adam ist verheiratet mit Jola. Mein Sohn ist spontan und kreativ. Er mag Computer, Autos und Formel 1. Und das ist mein Enkel Kuba. Kuba ist 2. Er ist offen und lieb.
/das ist majn zon Adam. Adam ist ferhajratet mit Jola. Majn zon ist szpontan und kreatif. Er mag komputer, ałtos unt formel ajnc. Unt das ist majn enkel Kuba. Kuba ist cwaj. Er ist ofyn und lib/
To jest mój syn Adam. Adam ożenił się z Jolą. Mój syn jest spontaniczny i kreatywny. On lubi komputery, samochody i formułę 1. A to jest mój wnuk Kuba. Kuba ma 2 latka. On jest otwarty i kochany.

Inne „łatwe” cechy charakteru/temperamentu:

musikalisch/muzikalisz/muzykalny
sportlich/szportlich/wysportowany
fit/fit/w dobrej kondycji
sympathisch/zympatisz/sympatyczny
tolerant/tolerant/tolerancyjny
offen/ofyn/otwarty
taktvoll/taktfol/taktowny
empathievoll/empatifol/empatyczny
spontan/szpontan/spontaniczny
talentiert/talentirt/utalentowany
familiär/familer/rodzinny
optimistisch/optimistisz/optymistyczny
trendy/trendy/trendy
diskret/diskret/dyskretny
realistisch/realistisz/realistyczny
humorvoll/humorfol/z poczuciem humoru
intelligent/inteligent/inteligentny
elegant/elegant/elegancki

Inne „łatwe” hobby:

Sport/szport/sport
Hockey/hokej/hokej
Boxen/boksen/boks
Tennis/tenis/tenis
Nordic Walking/nordik łoking/nordic walking
Basketball/basketbal/koszykówka
Volleyball/wolejbal/siatkówka
Handball/handbal/piłka ręczna
Fußball/fusbal/piłka nożna
Musik/muzik/muzyka
Festivals/festiwals/festiwale
Konzerte/koncerte/koncerty
Oper/oper/opera
Theater/teater/teatr
Musicals/musikals/musicale
Kino/kino/kino
Filme/filme/filmy
Internet/internet/internet
Technik/technik/technika
Autos/ałtos/auta
Kultur/kultur/kultura
Garten/garten/ogród
Balkon/balkon/balkon
Natur/natur/przyroda
Feng Shui/feng szui/feng shui
Bonsai/bonsai/bonsai
Picknicken/pikniken/pikniki
Gitarre/gitare/gitara
Schach/szach/szachy
Scrabble/skrable/scrabble
Domino/domino/domino
Monopoly/monopoly/monopoly

Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria