Koniec języka za przewodnika

Zapytajmy rodzinę pacjenta o podstawowe rzeczy i poprośmy o pokazanie najważniejszych punktów orientacyjnych w okolicy: sklepu, parku, kościoła, przystanków. Jeżeli okaże się, że będziemy musieli dokądś pojechać, poprośmy również o pomoc przy zakupie biletu.

Jakie słownictwo nam się przyda?

Środki komunikacji miejskiej:

die S-Bahn/di esban/kolejka podmiejska 
die U-Bahn/di uban/metro
die Straßenbahn/di strasenban/tramwaj
das Taxi/das taksi/taksówka
die Station/di sztacjon/stacja (np. metra)
die Haltestelle/di haltesztele/przystanek
die Fahrkarte/di farkarte/bilet
die Straße/di sztrase/ulica
die Ampel/di ampel/sygnalizacja świetlna
die Kreuzung/di krojcung/skrzyżowanie
das Fahrrad/das farad/rower

Czym i dokąd?

Najprostszym sposobem, by powiedzieć, że (po)jadę jakimś środkiem komunikacji/lokomocji, jest użycie czasownika „nehmen” – brać:

Ich nehme die Straßenbahn. /ich nejme di sztrasenban/
Wezmę tramwaj (= pojadę tramwajem).

Nehmen Sie die U-Bahn. Das ist schneller. (nejmen zi di uban. Das ist szneler)
Proszę wziąć metro. To jest szybciej.

Nehme ich die S-Bahn oder die U-Bahn? /nejme ich di sban oder di uban/
Mam pojechać s-baną czy metrem?

Ich nehme das Fahrrad und fahre zu Lidl. /ich nejme das farad und fare cu lidl/
Wezmę rower i pojadę do Lidla.

Podstawowe „miejsca” w mieście:

der Blumenladen/der blumenladen/kwiaciarnia
der Briefkasten/der brifkastyn/skrzynka na listy
der Discount/der diskount/dyskont
der Geldautomat/der geldałtomat/bankomat
der Gemüseladen/der gemyzeladen/warzywniak
der Kiosk/der kjosk/kiosk
der Markt/der markt/targ
der Park/der park/park
der Supermarkt/der zupermarkt/market
die Apotheke/di apoteke/apteka
die Arztpraxis/di arctpraksis/przychodnia
die Bank/di bank/bank
die Bäckerei/di bekeraj/piekarnia
die Buchhandlung/di buchhandlun/księgarnia
die Drogerie/di drogeri/drogeria
die Fischhalle/di fiszhale/sklep rybny
die Kirche/di kirche/kościół
die Metzgerei/di mecgeraj/sklep mięsny
die Post/di post/poczta
die Stadt/di sztat/miasto
das Cafe/das kafe/kawiarnia
das Geschäft/das geszeft/sklep
das Rathaus/das rathałs/urząd miasta
das Restaurant/das restałrą/restauracja
das Zentrum/das centrum/centrum

Wskazówka:

Potocznie do każdego miejsca możemy użyć słówka „zu” w znaczeniu „do”.

Przy wszystkich wyrazach z „der” i „das” przyjmuje ono formę „zum”, a przy tych z „die” - „zur”.

Np.      

Ich gehe zum Park.  /ich geje cum park/
Idę do parku.

Ich gehe zum Geschäft.  /ich geje cum geszeft/
Idę do sklepu.

Ich gehe zur Bäckerei. /ich geje cur bekeraj/
Idę do piekarni.

Najczęściej jednak używamy nazw własnych sklepów, mówimy wówczas:

Wohin? Dokąd? - dynamicznie

Ich gehe zu Rossmann. /ich geje cu rosman/
Idę do Rossmanna.

Wo? Gdzie? - statycznie

Ich bin bei Rossmann. /ich bin baj rosman/
Jestem w Rossmannie.

Ich kaufe bei Rossmann ein. /ich kałfe baj rosman ajn/
Robię zakupy w Rossmannie.

Zwroty:

Ich möchte gerne in die Stadt. Ist das weit? /ich mychte gerne in di sztat. Ist das wajt/
Chciał(a)bym pójść do miasta. Czy to daleko?

Gibt es in der Nähe ein Geschäft? /gipt es in der neje ajn geszeft/
Czy jest jakiś sklep w pobliżu?

Ich orientiere mich nicht gut. Ich möchte gerne einen Stadtplan. /ich orientire mich nicht gut. Ich mychte gerne ajnen sztatplan/
Nie za dobrze się orientuję. Chciał(a)bym plan miasta.

Ich habe Postkarten für meine Familie. Wo ist bitte der Briefkasten? /ich habe postkarten fyr majne familie. Wo ist bite der brifkastyn/
Mam pocztówki dla rodziny. Gdzie jest skrzynka?

Ich brauche noch Briefmarken. Wo ist bitte die Post? /ich brałche noch brifmarkyn. Wo ist bite di post/
Potrzebuję jeszcze znaczków. Gdzie jest poczta?

Wie weit ist es zu Fuß? /wi wajt ist es cu fus/
Jak daleko to jest piechotą?

Komme ich dorthin zu Fuß? /kome ich dorthin zu fus/
Czy dojdę tam piechotą?

Soll ich einen Bus nehmen? Welche Linie? /zol ich ajnen bus nejmen. Welche linie/
Czy mam wziąć autobus? Jaki numer?

Soll ich eine S-Bahn nehmen? Welche Linie? /zol ich ajne esban nejmen. Welche linie/
Czy mam wziąć s-banę? Jaki numer?

Wie heißt die Haltestelle? /wi hajst di haltesztele/
Jak nazywa się przystanek?

Wie viele Haltestellen sind das? /wi file haltesztelen zint das/
Ile to przystanków?

Zeigen Sie mir bitte die Haltestelle? /cajgen zi mir bite di haltesztele/
Czy pokaże mi Pan/i przystanek?

Wo kaufe ich eine Fahrkarte? Was kostet das?
Gdzie kupię bilet? Ile to kosztuje?

Wskazówka:

Kiedy będziemy przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej przydadzą się nam takie czasowniki jak:

einsteigen /ajnsztajgen/ - wsiadać

umsteigen /umsztajgen/ - przesiadać się

aussteigen /ałsztajgen/ - wysiadać

Każdy z nich jest „ruchomy” i w zdaniu cząstki „ein/um/aus/” wędrują na koniec:

Wo steige ich ein? /wo sztajge ich ajn/
Gdzie mam wsiąść?

Wo steige ich aus? /wo sztajge ich ałs/
Gdzie mam wysiąść?

Wo steige ich um? /wo sztajge ich um/
Gdzie mam się przesiąść?

A będąc już na mieście pamiętajmy, by mieć zapisany adres, pod którym mieszkamy – na wszelki wypadek, gdybyśmy się zgubili. Nauczmy się jeszcze paru zwrotów odpowiednich w takiej sytuacji:

Entschuldigung. Ich habe eine Frage: Ich suche die Adresse: …..... /entszuldigung, ich habe ajne frage. Ich zuche di adrese …/
Przepraszam, mam pytanie. Szukam adresu: ….....

Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich suche die Adresse: ….. /ich glałbe, ich habe mich ferlałfen. Ich zuche di adrese/
Wydaje mi się, że się zgubiłam. Szukam adresu:...

Entschuldigung, welche Linie fährt zu …............... (nazwa naszej ulicy)? /entszuldigung welche linie fert cu …............/
Przepraszam, jaki autobus/tramwaj jedzie do ….

Vielen Dank für Ihre Hilfe. /filen dank fyr ire hilfe/
Bardzo dziękuję za pomoc.

Typowe zwroty wskazujące drogę:

Gehen Sie nach links. /gejen zi nach links/
Proszę iść w lewo.

Gehen Sie nach rechts. /gejen zi nach rechts/
Proszę iść w prawo.

Gehen Sie an der Kreuzung nach links. /gejen zi an der krojcung nach links/
Proszę pójść na skrzyżowaniu w lewo.

Gehen Sie geradeaus. /gejen zi geradeałs/
Proszę iść prosto.

Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel. /gejen zi geradeałs bis cur ampel/
Proszę iść prosto aż do świateł.

Gehen Sie die Straße entlang. /gejen zi di sztrase entlang/
Proszę iść tą ulicą (wzdłuż tej ulicy)

A gdyby nas ktoś zapytał o drogę, a my nie potrafilibyśmy jej objaśnić, powiedzmy:

Ich bin nicht von hier. /ich bin nicht fon hija/
Nie jestem stąd.


Ćwiczenia

Sprawdź czego się nauczyłeś z lekcji:

Avoria